• Pótfelvételi a Rákóczi-főiskola Szakgimnáziumában!

  A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma pótfelvételit hirdet a következő szakokra: szociális munka, számvitel és adóügy, turizmus. Jelentkezési időszak: 2022. augusztus 8–13. FIGYELEM! A jelentkezés a https://vstup.edbo.gov.ua/ honlapon egy felhasználó fiók regisztrálásával történik. A jelentkezési fiókot önállóan vagy a Szakgimnázium felvételi központjában regisztrálhatja. A JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK: motivációs levél ukrán és magyar nyelven (adathordozón, Word formátumban); a már megszerzett végzettséget igazoló bizonyítvány és melléklete; személyi igazolvány (születési anyakönyvi kivonat azok részéről, akik 2022. január 1. után töltötték be a 14. életévüket); lakcímigazolás; 4 db 3×4 cm-es színes okmánykép. Jelentkezéskor az okiratok eredeti példányát fel kell mutatni! ELÉRHETŐSGEINK: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma, 90 202 Beregszász, Oroszlán utca…

 • Szakgimnáziumi kollégiumi felvételi a 2022-2023-es tanévre

  A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma kollégiumi felvételit hirdet 2022. július 12 és augusztus 12. közötti időszakban. Jelentkezni elektronikus formában az alábbi linken lehet a második, harmadik és negyedik évfolyamos diákoknak: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0NzLCZgO35_RfMT4EIL0mdhYP9YGi29uFJGdw3XMUP2ge3w/viewform Az első évfolyamos diákok a szakgimnáziumi beiratkozás időszakában jelentkezhetnek. Az elsősöknek a felvételi űrlaphoz szükséges 2 db 3×4 cm-es fénykép. A második-negyedik évfolyamos diákok esetében a beköltözésnél szeptember 1-én szükséges leadni 1 db 3×4 cm-es fényképet.  

 • Oklevélátadás a Szakgimnáziumunkban

  2022.július 8-án 83 végzős diáknak ért véget nem csak a 2021/22-es tanév, de egész tanulmányainak ideje a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumában. Az oklevélátadó ünnepségre a Római Katolikus Templomban került sor Beregszászban. Az ünnepség ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét. Igét hirdetett Molnár János, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöki helynöke, a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség plébánosa, Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, valamint Marosi István görögkatolikus parókus, a főiskolai lelkészség lelkipásztora. Ezt kövezően Soós Katalin igazgatónő tartott évértékelést. Különösen nehéz időszakban kellett helytállniuk a mostani végzősöknek és tanáraiknak. Minden nehézség ellenére az idei végzősök közül 10-en kitüntetéses diplomát vehetnek át. A Szakgimnázium diákjai ebben a tanévben is…

 • A leendő könyvelők sikeresen záróvizsgáztak

  A II. Rákóczi Ferencz Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma III. évfolyamos Számvitel és adóügy szakának mind a 24 diákja részt vett a  záróvizsgán, és a tananyagot a képzési programnak megfelelően maradéktalanul teljesítették. A záróvizsgára 2022. június 29-30-a  között került sor komplex szakmai vizsga formájában, a jóváhagyott ütemterv szerint, online, a Google Classroom web-platformján. A végzősök 100%-os sikert és megfelelő szintű elméleti tudást tanúsítottak a következő tantárgyakból: pénzügyi számvitel, adórendszer, vállalati jelentéstétel és gazdasági elemzés. A számvitelesek bizonyították, hogy készen állnak szakmai tevékenységük  végzésére, eredményesen tudják majd alkalmazni elméleti és gyakorlati készségüket a szabályozó és jogi dokumentumok számviteli alkalmazásában, valamint a vállalkozás gazdasági tevékenységének felmérésében, gazdasági elemzésben, adóoptimalizálásban, elsődleges számviteli bizonylatok összeállításában…

 • Szakmai záróvizsgák az Alkalmazott matematika szakon

  A felsőfokú szakképzés befejező szakaszát a szakirányú végzettség megszerzéséhez szükséges komplex szakmai vizsgák jelentik. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának 16 végzős, Alkalmazott matematika szakos diákjának is sikerült teljesíteni a vizsgakövetelményeket június 22-én, illetve 28-án felsőmatematikai-, valamint informatikai és a programozási tárgyakból. A vizsgabizottság elnöke, Slivka-Tylyshchak Hanna, a fizikai és matematikai tudományok doktora, az Ungvári Nemzeti Egyetem valószínűségszámítás és matematikai analízis tanszékének vezetője volt, a vizsgabizottság tagjai pedig Soós Katalin, a Szakgimnázium igazgatója, a pedagógiai tudományok kandidátusa, Kudlotyák Csaba, Molnár Alexandra, Szocska József és Simon Lénárd tanárok. A stakeholderek képviseletében Rakcsejev György volt jelen, a beregszászi «Optimum» távközlési szolgáltató vállalat főmunkatársa. A képzés során tanultak szükségesek, hogy hozzáértő,…

 • Technológiai gyakorlat – 2022

  2022. június 17-én került sor a Szakgimnázium negyedikes, Alkalmazott matematika szakos diákjainak gyakorlatvédésére. A programot egy szakmai konferencia keretében szerveztük meg, melyen a diákok intézményünk igazgatósága és a szakbizottság tanárai jelenlétében számoltak be az öthetes gyakorlat alatt végzett munkájukról, illetve bemutatták az elkészült projekteket. Ebben a tanévben online formában zajlott a gyakorlat, azonban diákjaink így is minden feladatot sikeresen teljesítettek. A gyakorlat során rendszerező módon feldolgozásra kerültek a Puskás Tivadar Informatikai Központ és a Szakgimnázium számítástechnikai rendszerének a munkamenete, működési rendszere, digitális eszközparkjának az adatai, technológiai jellemzői. A gyakorlatot bemutató jelentések részletes információkat tartalmaznak az adott intézmények számítógépparkjának hardver-, szoftver- és hálózati paramétereiről, továbbá a technológiai folyamatokról. A gyakorlat fontos…

 • FELVÉTELI 2022 – FIGYELEM!

  Az országban jelenleg zajló helyzet miatt az iskolák még nem tudták átadni az általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt, amely feltétele a jelentkező elektronikus kabinetének létrehozásához. Jelenlegi információ szerint az oktatási intézmények ezeket a dokumentumokat június végéig megkapják. Így a felvételizőknek a jelentkezésre lesz idejük, hiszen Szakgimnáziumunkban a jelentkezés 2022. július 13-ig tart. További felmerülő kérdéssel keressenek minket bátran a +38 097 913 0416 telefonszámon vagy személyesen Beregszász, Oroszlán utca 30. szám alatt. Knobloch Erzsébet a II. RF KMF Szakgimnázium Felvételi bizottságának felelős titkára

 • Sikeres záróvizsga az óvodapedagógia szakon

  2022. június 20-21-én került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátalajai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma óvodapedagógia szakán a végzősök záróvizsgájára. 25 diák bizonyította, mit sajátított el a 3 év képzése ideje alatt. A többségében összeszedett, értékes feleleteket a Szakgimnázium tanárain kívül a záróvizsga bizottsági elnöke, Popovics Okszana, a Munkácsi Állami Egyetem Pedagógia Tanszékének dékánja és stekholderünk, a Beregszászi 10. Sz. Óvoda igazgatónője, Rapkovics Judit értékelte, aki zárásként máris felajánlotta az óvodában megüresedett nevelői állást a diplomájukra váró diáklányoknak. Soós Katalin igazgató és Gavrilyuk Ilona, az Óvodapedagógia Szakbizottság elnöke arra biztatta zárszavában a diákokat, hogy mindenképpen folytassák tovább tanulmányaikat, fejlesszék tudásukat felsőoktatási intézményben.

 • A leendő könyvelők szakmai gyakorlatvédése

  A szakképzés kötelező része a gyakorlati képzés, amely fontos szerepet játszik a diákok korszerű munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodásában és a további önmegvalósításban. A leendő könyvelők szakmai gyakorlatának feladata az elméleti ismeretek megszilárdítása, a könyvelői szakma sajátosságainak ismerete bizonyos termelési körülmények között, az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásához szükséges készségek kialakítása. 2022. június 17-én került sor a II. Rákóczi Ferencz Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának III. évfolyamos Számvitel és adóügy szakos diákjainak szakmai gyakorlatvédésére. A szakmai gyakorlatra a megkötött együttműködési megállapodások szerint a következő partnercégeknél került sor: Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Kulturális Osztálya, Bátyúi Községháza, Kaszonyi Községháza, PRO CULTURA SUBCARPATHICA civilszervezet, TRADEWELT Kft., DOUBLECLEP Kft., PARTNER-2 Kft., AR BUILD Kft. A diákok…

 • A 2021/2022-es tanév legjobbjai

  A 2021/2022-es tanév több tekintetben is nehézségek elé állította úgy a tanárokat, mint a diákokat. A tanév első felében a Covid-19 járvány állított bennünket akadályok elé. Hol távoktatásban, hol jelenléti oktatásban folyt a tanítás. 2022. február 24-e óta pedig a háború okozta akadályokkal kell megküzdenünk. Mindezen a problémák ellenére megállapíthatjuk, hogy ebben a tanévben is voltak olyan diákjaink, akik kellő szorgalommal, erőfeszítéssel megküzdöttek a  fennálló nehézségekkel, és kiemelkedő tanulmányi eredményt mutattak fel, példaként szolgálva társaiknak is. Aktívan bekapcsolódtak intézményünk órán kívüli rendezvényeibe is, azoknak tevékeny résztvevőiként, olykor szervezőiként. A leköszönő tanév legeredményesebb diákjainak bizonyult az a 17 diák, akiket felterjesztettek az Év diákja címre. Büszkék vagyunk valamennyijükre, további kitartást kívánunk…