Nyelvek hete: A nyelvek összekötnek bennünket

 2022. november 7-11. között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumában sor került a Nyelvek hetére A nyelvek összekötnek bennünket mottóval a filológus kollégák szervezésében az I-II. évfolyamos diákok részvételével.
 Az interaktív játékos feladatok hozzájárultak a diákok ukrán, angol, magyar nyelvi ismereteinek elmélyítéséhez, gazdagították nyelvi kultúrájukat, szókincsüket, a programban szereplő feladatok elősegítették a résztvevők önmegvalósítását, a derűs, pozitív mikroklíma kialakítását.
 A hét megnyitóján a Szakgimnázium diákjai, tanárai Lévai Alíz ifjú költőnővel, a Szakgimnázium egykori végzősével találkoztak, aki megismertette érdeklődő közönségét a japán haiku versműfajjal. Bemutatta az általa kedvelt műfaj szerkezeti felépítését, kialakulásának rövid történetét. Zárásként haiku alkotására biztatta a találkozó résztvevőit. Meghirdetésre került a Nyelvi titán egyéni verseny, melynek résztvevői megmérettették tudásukat angol, ukrán és magyar nyelvből.

 Második nap az angol nyelvi vetélkedőé volt. A csapatok az angol nyelv világába látogattak el a kvízfeladatok megoldásakor. Az egyéni versenyzők angol nyelvi tudásukról adtak számot.

 November 9-én, az ukrán írás és nyelv napján a diákok és tanáraik bekapcsolódtak az összukrajnai rádiótollbamondás megírásába, melynek során leellenőrizhették helyesírási és központozási tudásukat, megmutatták elkötelezettségüket az ukrán nyelv mélyebb megismerése terén. Az egyéni versenyzők ukrán nyelvi jártasságukról tettek bizonyságot, megmutatták kreativitásukat, találékonyságukat. A II. évfolyamos diákok A legjobb ukrán nyelvismerő versenyben érdeklődéssel végezték az interaktív feladatokat.

 A hét 4. napja feladatokban gazdag és érdekes volt. A tanítási nap folyamán magyar nyelvi kincskereső játékban vettek részt a csapatok. A magyar filológusok új technológiákkal, változatos munkaformák alkalmazásával járultak hozzá a diákok kreativitásnak fejlesztéséhez. A Nyelvi titán címért indulók magyar nyelvi feladatokat oldottak meg. Órák után került sor az Implom József helyesírási verseny iskolai fordulójára, melynek győztese, Lenyó Barbara (III. évfolyamos turizmus szakos) képviseli intézményünket a Kárpát-medencei megyei versenyen.

 A pontszámok összesítése után a következő csapatok állhattak fel a képzeletbeli dobogóra:
  1. helyen végzett a II. évfolyamos óvodapedagógia szakos csoport,
  2. a II. helyezett lett az I. évfolyamos számvitel és adóügy szak,
  3. a III. helyen végzett az I. évfolyamos alkalmazott matematika szakos csoport.
  Az egyéni Nyelvi titán címért indulók közül a legjobb ukrán nyelvi ismerettel rendelkezőnek bizonyult Máté Angéla, II. évfolyamos óvodapedagógia szakos, angol nyelvből Máté Nikoletta, I. évfolyamos számvitel és adóügy szakos és Máté Dorina, II. évfolyamos szociális munka szakos érte el a legtöbb pontszámot, míg magyar nyelvből Ádám Edina, II. évfolyamos óvodapedagógia szakos lett a legjobb.

A nyelvi hét eredményes, megfelelő szintű levezetéséért köszönet illeti meg a filológia szakos tanárokat. Ne feledjük, a nyelv értékes kincs, melyet őseinktől kaptunk, és kötelességünk utódainknak továbbadni.
fb-share-icon
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial