Irodalmi délután a Szakgimnáziumban

 A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumában 2023. február 16-án irodalmi délután keretében méltatták Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját.

  A rendezvény célja az volt, hogy méltó emléket állítson a magyar irodalom világirodalmi szintű költőjének, népszerűsítse Petőfi Sándor pályaképét, költészetét, megvilágítsa vidékünkhöz való kötődését.

 Király Katalin magyar szakos tanár köszöntötte a rendezvényen megjelent diákokból és tanárokból álló közönséget. Kiemelte, hogy Petőfi Sándornak mindössze 26 év adatott meg a földi létben, de mégis több mint ezer költeménnyel gazdagította a magyar irodalmat. Nincs olyan magyar ember, aki ne tudna idézni egy pár sort, vagy még idős korában is felidézni a gyermekkorában megtanult Petőfi-verset. Arra biztatta a közönséget, aktívan kapcsolódjanak be a délután folyamán elhangzó feladatok megoldásába.

 A délután során az I-II. évfolyamos diákok 5 fős csapatokban versenyeztek.

 A csapatok egy-egy Petőfi-műhöz illusztrációt készítettek szabadon választott technikával. Prezentációt mutattak be Petőfi Sándor kárpátaljai tartózkodásának helyszíneiről: hogyan vélekedett az Ungváron, a munkácsi várban, a Beregszászban, a Badalóban látottakról Kerényi Frigyeshez írt Úti jegyzeteiben, illetve az egyik csapat azt mutatta be, hol fordult meg a reformkor kiemelkedő költője útban kedveséhez.

 Csapatonként egy-egy szabadon választott Petőfi-verset adtak elő cím nélkül, miközben a többi csapatnak, illetve a közönségnek az volt a feladata, hogy fejtse meg, melyik művet hallotta. Főként olyan költemények hangzottak el műértő előadásban, amelyek hiányoznak az iskolai tananyagból, így újabb versekkel ismerkedhetett meg a közönség.

 A Tóth Jenő magyar szakos tanár által összeállított keresztrejtvény megfejtése során azt bizonyították a csapattagok, mennyire ismerik a költő verseit, hiszen idézeteket kellett kiegészíteniük.

 Megzenésített Petőfi-művek előadása során kiderült, mennyi tehetséges diák tanul a Szakgimnáziumban. Hol zongorakísérettel, hol gitárkísérettel szólaltatták meg a költő műveit.

 Míg a zsűri összesítette a pontszámokat, a közönség is felmérhette Kahoot-os tesztfeladatokkal a kiemelkedő szerzőről való tudását.

 Dzsanda Galina ukrán szakos filológus ismertette, kik foglalkoztak Petőfi verseinek ukrán nyelvre történő átültetésével. Koromán Máté ukránul szólaltatta meg Petőfi egyik költeményét.

 Kudlotyák Krisztina, a zsűri elnöke értékelése során elmondta, hogy ennek a versenynek csak győztesei vannak, hiszen mindenki kiegészíthette ezen a  délutánon a költővel kapcsolatos ismereteit. A versenyző csapatok tagjairól kiderült, milyen színvonalasan tudják az irodalmi alkotásokat tolmácsolni akár zenés előadásban, akár élőszóban. Ivándel Noémi (turizmus szakos, I. évfolyamos) pedig festőművészi szinten készítette el Petőfi arcképét, illetve A három madár c. költemény illusztrációját. Arra biztatta a diákokat, hogy máskor is örvendeztessenek meg másokat is tehetségükkel.

 A verseny győztese A márciusi ifjak nevű csapat lett (II. évfolyamos óvodapedagógia szakos diákok).

 Soós Katalin igazgatónő adta át a csapatoknak az okleveleket, valamint a Főiskola Alapítványa által biztosított könyv-, illetve édességjutalmakkal. Reményét fejezte ki, hogy minden résztvevő visz magával valami értékeset a rendezvényről, és kedvet kapott újabb Petőfi-versek olvasásához.

fb-share-icon
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial