Népművészeti nap a Szakgimnáziumban

2023. április 12-én Népművészeti napot szervezett az Óvodapedagógia Szakbizottság a II. RF KMF Szakgimnáziumában. Az intézményben tanuló óvodapedagógia szakos diákokon kívül a rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel a Frangepán Katalin Gimnázium Óvodájának, illetve a 10. sz. óvoda óvónői is.

Az első ízben megszervezett eseményt Király Katalin, szervezői-nevelői munkáért felelős igazgatóhelyettes nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a nemzet nemcsak nyelvében él, de hagyományaiban is.  A húsvéti ünnepkörhöz nagyon sok néphagyomány fűződik, melynek átörökítésében fontos szerepe van az óvónőknek. A Kárpátalja magyar óvodáiba kikerülő óvónőknek tiszta forrásból kell meríteniük a néphagyományokat, ezzel is megalapozva a jövő nemzedékének identitástudatát.

A délután alaphangulatát a Jelenti magát Jézus kezdetű népdal előadásával az Óvodapedagógia szak énekegyüttese alapozta meg. Majd mindegyik évfolyamos csoport egy-egy gyermekjátékfüzért mutatott be népviseletbe öltözve Kokas Erzsébetnek a felkészítésében. Az énekkar vezetője az óvodáskorúak körében játszandó gyermekjátékokat korosztályonként válogatta össze. Közben felhívta az óvónők figyelmét az autentikus kárpátaljai népviseletekre is. A bemutatót közös énekes játékkal zárták.

Tavaszi ünnepkör a néphagyományban című előadásában Kokas Erzsébet megvilágította, milyen játékokat lehet alkalmazni az óvodákban. Előadását fényképekkel és énekes megszólaltatásával szemléltette.

 A délután az ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves foglalkozással folytatódott, melynek során Kokas Erzsébet különböző tojásfestési technikákkal ismertette meg a gyakorló óvodapedagógusokat, illetve a diákokat.

A rendezvény befejezéseként Gavrilyuk Ilona, az Óvodapedagógia Szakbizottság elnöke köszönte meg Kokas Erzsébet tanárnőnek a színvonalas rendezvényt. Reményét fejezte ki, hogy továbbra is szorosan együttműködnek majd a Szakgimnázium gyakorlóóvodáinak pedagógusaival, a gyerekekkel folytatott munkájukba sikeresen beépítik azokat a néphagyományokat, amelyeket a rendezvényen maguk is megéltek.

fb-share-icon
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial