“Közösen egymásért!”

2021. szeptember 13-17. között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumában Az erőszakmentes egymás mellett élés című téma hetére került sor, melynek mottója: „Közösen egymásért!” Hétfőn alkalom nyílt a heti pályázat meghirdetésére, amelynek keretében a II-IV. évfolyamos csoportok lehetőséget kaptak arra, hogy kreatív formában mutassanak arra rá, miért van szükség a különböző szakokra, milyen pozitívumai, erősségei vannak azoknak. Ennek célja, hogy fejlődjön együttműködési, empátiás készségük, kommunikációjuk.

Az első évfolyamos Óvodapedagógia szakos csoport tréningfoglalkozás keretében dolgozta fel az iskolai bántalmazás fogalmát, formáit, fejlesztve empátiás készségüket, toleranciájukat, s az egymás iránti feltétlen elfogadást. Kedden a Számvitel és adóügy, illetve a Turizmus szak első évfolyamai vettek részt hasonlóan az attitűdformáló tréningfoglalkozásokon. Szerdán a Szociális munka szak első évfolyamos csoportjának részére betervezett prevenciós foglalkozás valósult meg. Csütörtökön az Alkalmazott matematika első évfolyamos diákjai kaptak betekintést a hét témájába, kooperatív, attitűdformáló módszereken keresztül gyakorolhatták egymás elfogadását, mélyebb megismerését, a csapatmunka előnyeit. Ezen a napon valósult meg a hétre betervezett Cyberully (Internetes zaklató) c. film vetítése, melyet közös beszélgetés követett, a feldolgozás során az internet világának veszélyeiről, a megfontolt, tudatos használatáról, valamint – ezen a színtéren is – egymás elfogadásának, tiszteletének fontosságáról esett szó. A II-IV. évfolyam csoportjaitól beérkezett pályamunkák, valamint a tréningfoglalkozásokon készült fotók megtekinthetők az alábbi fotógalériában.

Az egész heti foglalkozások azt bizonyították, a diákok komolyan veszik az adott témát. Közös diákéveiket a mottónak megfelelően élik meg: „Közösen egymásért!”

Lánczi Viktória pszichológus