Tanáraink és diákjaink együttéreznek menekültekkel

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának tanárai és diákjai is megdöbbenéssel fogadták 2022. február 24-én a háború kitörésének hírét. Az elmúlt 13 napban nem csak aggódásukat fejezték ki a háborús menekültek iránt, hanem erejükhöz mérten megpróbálnak segítséget is nyújtani a bajbajutottaknak. Többen bekapcsolódtak a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat munkájába.

Horváth Gabriella, aki több mint tíz éve vállal önkéntes munkát a Szeretetszolgálatnál, a jelenlegi helyzetben – várandóssága miatt- irodai és adminisztratív munkát vállal, kezeli a szervezet Facebook oldalát, kommunikál a segélykérőkkel.

Gogola István aktív tagja az önkéntes közösségnek, felügyeli a segélyszállítmányok raktározását, különös tekintettel a gyógyszerekre, valamint az irodai kommunikációban is segít.

Knobloch Erzsébet, Kóré Dóra és Szedlák Katalin főleg a terepmunkában aktív, az asztélyi határnál felállított információs központban: ételt és innivalót oszt, információval szolgál a határon várakozóknak.

Jakab Eleonóra szintén a határon levő információs pontban vállal önkéntes munkát, ezen kívül biztosítja a Szeretetszolgálat válságstábjának ebédjét.

Beca Szvetlana időszakosan kommunikációs és terepmunkát végez a szervezetben.

 Simon Gyöngyi tolmácsként segíti a háború elől menekülőket.

Kudlotyák Krisztina a kaszonyi határátkelőn szervezi a civil összefogást a bajbajutottak megsegítésére. Tóth Jenő a saját kistérségében segítkezik.

Diákjaink sem maradtak közömbösek az otthonukat elhagyó, rémült, kétségbeesett emberekkel szemben. Máté Angéla (I. évfolyamos óvodapedagógia szakos) a Beregszászi Római Katolikus plébániára érkezett 6 testvér 3 tagjával foglalkozott egyik délután, hogy megpróbálja elfeledtetni velük kétségbeejtő helyzetüket. A plébánia békés falai között közösen rajzolt, énekelt velük, mesét mondott számukra.

Kábácij Georgina (III. évfolyamos óvodapedagógia szakos) szülőfalujában, Csongoron vesz részt a református parókián megszervezett gyermekfoglalkozások levezetésében. Besegít a menekült gyermekek étkeztetésébe.

A tanárok és diákok többsége a saját településén kapcsolódik be a háború menekültjeinek megsegítésébe, helyzetük könnyebbé tételébe.

Minden önkéntes szívből, odaadással teszi a munkáját annak érdekében, hogy segítsen azokon az embertársainkon, akik kénytelenek voltak elhagyni szeretett otthonukat.

fb-share-icon
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial