IV. szakmai diákkonferencia a számvitel és adóügy szakon

  1. április 28-29. között került sor a II. Rákóczi Ferencz Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának III. évfolyamos Számvitel és adóügy szakos diákjainak évfolyammunka védésére.

Az eseményt online formában, a Google Meet kommunikációs felület segítségével tartották, egy tudományos és közgazdasági hallgatói konferencia keretein belül, melynek témája „Gazdasági kutatások a modern üzletág elméletében és gyakorlatában”.

Dr. Soós Katalin, a szakgimnázium igazgatója, köszöntötte a rendezvény résztvevőit, s megjegyezte, hogy az olyan tevékenység, mint az évfolyammunka megírása, hozzájárul a hallgatóknak a tudományos kutatásba való bevonásához, s ezáltal a szellemi potenciál megvalósításához, az alkotói kezdeményezés fejlesztéséhez, a tudományos világnézet szélesítéséhez és a diákok önálló kutatási készségének kialakításához.

Dzsanda Galina, a szakgimnázium igazgatóhelyettese hangsúlyozta, hogy a konferencia során a diákok megvitatták kutatásaikat Ukrajna számviteli szervezési kérdéseiről, valamint a vállalkozások gazdasági tevékenységének elszámolási módszereiről; a konferencia minden résztvevőjének eredményes munkát, a hallgatóknak sikeres védést kívánt.

Pércsi Oxána, a Számvitel és adóügy szakbizottságának vezetője, ismertette a jelenlévőkkel az értekezlet munkarendjét, valamint bemutatta a konferencia tanácsát. Összesen 24 diák mutatta be érdekes és tartalmas munkáját a számvitel és adóügy témakörében végzett kutatásairól.

A védés során a leendő szakemberek megfelelő szintű szakmai hozzáértést mutattak a számviteli eszközök használatáról, a kutatómunkák alapos és minőségi elemzéséről, a gyakorlati feladatok elvégzéséről, összegzéséről és következtetések levonásáról.

Ez megerősíti azt a meggyőződést, hogy az „emelt szintű szakképesítés” képzésben résztvevő diákok a szakgimnázium három évében megszerzett tudásukat elmélyítik, s ügyesen alkalmazzák a megszerzett ismereteket a számvitel és adózás területén felmerülő konkrét szakmai problémák megoldásában.

Gratulálunk a diákoknak a sikeres védéshez!

A leendő könyvelőknek jó egészséget, sikereket és lendületet kívánunk pályafutásuk fejlődésében!