A 2021/2022-es tanév legjobbjai

A 2021/2022-es tanév több tekintetben is nehézségek elé állította úgy a tanárokat, mint a diákokat. A tanév első felében a Covid-19 járvány állított bennünket akadályok elé. Hol távoktatásban, hol jelenléti oktatásban folyt a tanítás. 2022. február 24-e óta pedig a háború okozta akadályokkal kell megküzdenünk. Mindezen a problémák ellenére megállapíthatjuk, hogy ebben a tanévben is voltak olyan diákjaink, akik kellő szorgalommal, erőfeszítéssel megküzdöttek a  fennálló nehézségekkel, és kiemelkedő tanulmányi eredményt mutattak fel, példaként szolgálva társaiknak is. Aktívan bekapcsolódtak intézményünk órán kívüli rendezvényeibe is, azoknak tevékeny résztvevőiként, olykor szervezőiként.

A leköszönő tanév legeredményesebb diákjainak bizonyult az a 17 diák, akiket felterjesztettek az Év diákja címre. Büszkék vagyunk valamennyijükre, további kitartást kívánunk tanulmányaikhoz.

Turóczi Antóniát, II. évfolyamos óvodapedagógia szakos diákot kurátora, Simon Gyöngyi terjesztette fel a díjra. Antónia aktív résztvevője az iskolai rendezvényeknek. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által szervezett Kazinczy szépkiejtési verseny II. helyezettje volt a 2021/2022-es tanévben. A Kazinczy szépkiejtési verseny Győrben megrendezett döntőjének résztvevője, ahol a Szép magyar beszéd verseny Kárpát-medencei döntőjén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért oklevélben részesült.

Mind a tanárok, mind a tanulók között köztiszteletnek örvend.

Máté Kingát, III. évfolyamos óvodapedagógia szakos diákot kurátora, Dávid Alexandra javasolta. A 2021-es Karádi helyesírási verseny I. helyezettje, majd az Édes anyanyelvünk verseny III. helyezettje lett, valamint kétszer részt vett iskolánk szónokversenyén is, ahol másodszor megkapta a közönségdíjat. Szakmai rátermettségét bizonyította a Legkreatívabb óvónőjelölt versenyen, ahol több kategóriában is helyezést ért el, valamint A legkreatívabb óvónőjelölt címet is kiérdemelte. Az órákon túl is részt vesz a közösség életében, társaival remekül kijön, pozitív személyiség.

Szabó Krisztinát, III. évfolyamos óvodapedagógia szakos diákot kurátora, Dávid Alexandra terjesztette fel a díjra.

Az iskolai életből aktívan kiveszi a részét, intézményünk számos műsorának, megemlékezésének vagy rendezvényének résztvevője. 

Mióta iskolánk diákja, részt vett a Kazinczy szépkiejtési versenyen, a kárpátaljai magyar szónokversenyen, valamint az ELTE által szervezett Eötvös József Kárpát-medencei középiskolások szónokversenyén, ahol 9. helyezést ért el Budapesten 2022-ben.

Tanulmányi átlaga csoporton belül a legkiemelkedőbbek között van. Tanáraival szemben szavahihető és illedelmes diák.

Lenyó Barbarát, II. évfolyamos turizmus szakos diákot kurátora, Birtók Ferenc ajánlotta a díjra. Példaértékű szorgalma ösztönzően hat a diáktársaira is. A szorgalmát bizonyítják érdemei. Számos formában képviselte már intézményünket. Többek között részt vett a Margittai Antal biológiaversenyen, a Győrrfy István fizika emlékversenyen, a földrajzversenyen, a Karádi László helyesírási versenyen és az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny megyei döntőjén első helyezést ért el, illetve a Kárpát-medencei döntőn 4. helyezett lett. Rendkívül jó magaviselettel rendelkezik és minden téren tisztelettudó viselkedést tanúsít a tanárokkal szemben. Szabadidejében aktívan tevékenykedik.

Csernicskó Gyulát, III. évfolyamos számvitel és adóügy szakos diákot kurátora, Knobloch Erzsébet terjesztette fel a díjra. Tanulmányi előmenetele a III. évfolyam során is a korábbi szorgalmas és jeles munkát tükrözi. Kiemelkedő tanulmányi átlaggal rendelkezik.

Aktív, őszinte és kommunikatív diák. Az osztály csoportfelelőse. S emellett intézményünk számos műsorának, megemlékezésének vagy rendezvényének résztvevője.

Tetteiért felelősséget vállal, segítőkész, pozitív gondolkodású diák. Gyula amellett, hogy őszinte és egyenes jellem, érdeklődően szemléli a társadalmat és a világban zajló eseményeket. Állást foglal a különböző helyzetekben, s kész küzdeni a jó ügy érdekében. Igazi vezető típus.

Balla Ábel Sándort, III. évfolyamos számvitel és adóügy szakos diákot kurátora, Knobloch Erzsébet terjesztette fel a díjra. Kitűnő tanulmányi átlaggal fejezi be a III. évfolyamot. Csoportjában aktív szervező szerepet vállal, a gazdasági kérdések fő felelőse. Társaival szemben megértő, őszinte. Bátran képviseli érdekeiket. S emellett intézményünk számos műsorának, megemlékezésének vagy rendezvényének résztvevője.

Társai megbíznak benne, tanárai felé tisztelettudó. Amellett, hogy őszinte és egyenes, szerény is.

Nagy Gergelyt, III. évfolyamos számvitel és adóügy szakos diákot kurátora, Knobloch Erzsébet jelölte. Szorgalmas, példaértékű, szerény diák. Segítőkész és felelősségvállaló. Tanáraival és társaival tisztelettudóan és kedvesen kommunikál.

Rágyik Adrienn Kingát, III. évfolyamos számvitel és adóügy szakos diákot kurátora, Knobloch Erzsébet javasolta.

Az iskolai életből aktívan kiveszi a részét, intézményünk számos műsorának, megemlékezésének vagy rendezvényének résztvevője.

A közösségből kitűnik határozottságával, véleményvállalásával. Kommunikatív, őszinte személyiség, aki kész kiállni a saját és társai érdeke mellett. Logikusan, végiggondoltan érvel, csoportmunka során vezető szerepet vállal.

Tanárai és társai felé is tisztelettel nyilvánul meg. Kész konstruktív és innovatív ötleteket és javaslatokat tenni. Tudatosan fejleszti azt, ami számára fontos, amiben tehetségesnek érzi magát – küzd és ki is áll érte.

Izaj Melisszát, II. évfolyamos alkalmazott matematika szakos diákot az Alkalmazott Matematika Szakbizottság terjesztette fel az elmúlt két év során nyújtott kiemelkedő tanulmányi eredményei alapján. Szorgalmas, kitartó diák. A szaktárgyakból (matematika, informatika, technológia) minden félévben kiemelkedően teljesített (11-est ért el), sőt az egyéb tantárgyakból is folyamatosan emelkednek a jegyei. Tanulmányaiban rendszeres és alapos, maximalizmusra törekszik.

Melissza csendes és visszahúzódó természetű, ennek ellenére osztálytársai számára mérvadó a véleménye. Segítőkész, és példamutató nemcsak a magaviselete, hanem a hozzáállása is.

Kovács Patrikot, II. évfolyamos alkalmazott matematika szakos diákot az Alkalmazott Matematika Szakbizottság javasolta kimagasló tanulmányi eredményeinek köszönhetően. A tanulásban bizonyított igyekezete és szorgalma a többiek számára is példaértékű. Társaival szemben segítőkész. Aktívan kiveszi részét az iskolai megemlékezéseken. Az intézmény új épületbe költözésekor az egyik olyan diák volt, aki a legtöbbet segített az informatikai rendszer kiépítésében. Kedves, jókedélyű természet.

Nagy Fruzsinát, II. évfolyamos alkalmazott matematika szakos diákot az Alkalmazott Matematika Szakbizottság terjesztette fel. A kezdetektől a csoport felelőse. Szervezési készségeit a diákönkormányzat munkájában is kamatoztatja, a rábízott feladatokat mind a csoport vezetőjeként, mind DÖK-tagként precízen végzi el. Aktív résztvevője az intézményi programoknak, megemlékezéseknek. Kedveli a zenét és az éneket, mindkettőt jól műveli, szereti a verseket, és jó előadókészsége van. Aktív és impulzív személyiség, aki képes koncentrálni a figyelmét és az energiáit, ha egy elérendő cél van előtte.

Diákként megbízható és szorgalmas, rendelkezik a megfelelő belső motivációval. Tanárai és diáktársai irányában segítőkész.

Olasz Bálintot, II. évfolyamos alkalmazott matematika szakos diákot az Alkalmazott Matematika Szakbizottság terjesztette fel.  Saját csoportjának egyik legjobb informatikai tudással és nyelvi készségekkel rendelkező diákja. Ezirányú tehetségét egyéni szorgalommal és különféle tehetségkibontakoztató programokon való részvétellel (pl. Genius-hétvégék) is fejlesztette. Angol nyelvből a tavalyi tanévben 1. helyezést ért el korosztályában a KMPSZ tantárgyi vetélkedőjén. A Geőcze Zoárd matematika vetélkedőn a megyei fordulón 3. helyezést ért el a 10. osztályosok vetélkedőjén. Informatikából és technológiából 11-es és 12-es érdemjegyeket szerzett a három félév során. Tanulmányi átlaga folyamatos emelkedést mutat. Matematika tekintetében is a csoport élvonalában van logikus és elemző gondolkodásának köszönhetően. Mivel évekig versenyszerűen sportolt, helyezéseket ért el hazai és nemzetközi versenyeken birkózásból, így testnevelésből is a legjobbak között van.

Bár Bálint látszólag kevés beszédű, a csoporttársaival jól megtalálja a hangot. Nyugalma és megfontoltsága miatt számít a véleménye az osztályban.

Hapák Alexandrát, II. évfolyamos alkalmazott matematika szakos diákot az Alkalmazott Matematika Szakbizottság terjesztette fel.

Alexandra évfolyamának egyik legjobban teljesítő diákja, csoportelső. Minden tantárgyban igyekszik maximálisan teljesíteni. Feladatait mindig pontosan és precízen végzi el. Igen tehetséges, kimagasló eredményei vannak minden tantárgyból. Évek óta rendszeres résztvevője a Géniusz tehetséggondozó programnak. A magyarországi Erdős Pál matematikai tehetséggondozó foglalkozások aktív hallgatója volt, sokat segített a diákköri munka szervezésében.

Szerény és tisztelettudó, magaviselete példamutató. Szívesen segít csoporttársainak. Szorgalmas, kitartó diákként ismerjük. Leadott munkáira kidolgozottság, precizitás, igényesség jellemző. Az alkalmazott matematika szak teljesen megfelel érdeklődési körének. Tanulmányaiban tudatos, kifejezetten érdeklődik a matematikatudományok iránt. Kitűnőre védte meg évfolyammunkáját egy komplex alkalmazott matematikai probléma algoritmizálásáról.

Balázsi Kristóf-Leventét, IV. évfolyamos alkalmazott matematika szakos diákot az Alkalmazott Matematika Szakbizottság terjesztette fel Szilágyi Lajos kurátor javaslatára.

Kitartó munkájának és szorgalmának köszönhetően csoportja legjobban teljesítő diákjai között van. A rábízott feladatokat precízen és színvonalasan végzi el. Számítástechnikából, programozásból és algoritmizálásból igen komoly fejlődést mutatott, példaértékű mások előtt is.

A II. Alkalmazott Matematika Tudományos Diákköri Konferencián pályamunkáját a szakmai zsűri a legjobbnak minősítette, 1. helyezettje lett a megmérettetésnek.

Király Évát, IV. évfolyamos alkalmazott matematika szakos diákot az Alkalmazott Matematika Szakbizottság terjesztette fel Szilágyi Lajos javaslatára.

 Rendkívül szorgalmas, példás magaviseletű diák, aki kiváló eredményeket ér el elsősorban reáltárgyak területén. Jó hatással van diáktársaira a tanulásban, mindig törekszik a tananyag értő elsajátítására, ezzel is ösztönözve a többieket. Szívesen segít társainak, lehet rá számítani az ismeretanyag feldolgozása terén. Igyekszik aktívan kivenni részét a csoport önkormányzati életében, a feladatait pontosan és időben teljesíti. A szakbizottság által szervezett rendezvényeken mindig lehet rá számítani, kreatív és talpraesett szervező. Többször bizonyította, hogy megvan nála a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazásának készsége, képes használni az elsajátított ismeretanyagot. Jó mentor a gyengébben teljesítő csoporttársak irányában. Kiválóan teljesít a harmadik évfolyam során felsőmatematikai és programozói tantárgyakból. Mindig igyekszik a pontos és precíz feladatkivitelezésre.

Szilágyi Pétert, IV. évfolyamos alkalmazott matematika szakos diákot kurátora, Szilágyi Lajos javaslatára az Alkalmazott Matematika Szakbizottság terjesztette elő.

Négy év tanulmányi ideje alatt csoportjának legjobb diákjai között van. Minden félévet kitűnő átlaggal fejezett be. Középiskolai eredményei is kimagaslók voltak, jól teljesített matematikából, biológiából, angol nyelvből, kémiából, fizikából és informatikából. A harmadik és negyedik évfolyamok során kiválóan teljesítette a szaktárgyakat. A csoport legjobbjai között van felsőmatematikai tárgyakból. Középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezik.

Sokat segít a csoport tanulmányi légköre pozitív voltának a fenntartásában.

Péter a csoport és az intézmény diákönkormányzatának igen aktív tagja, több esemény szervezője, irányítója, egyben megbízható és kezdeményező csoportfelelős is. A diáktársainak sokat és szívesen segít a tanulásban, ösztönzője és résztvevője több tanulói csoportnak.

Az elmúlt két tanév során is meghívott megfigyelőként részt vett a Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencián. Rendszeres résztvevője az igen rangos Szakmasztár vetélkedőnek, amelyen a legjobbak között volt. A II. Alkalmazott Matematika Diákköri Konferencián dicsérő oklevelet szerzett.

Sütő Gábort, IV. évfolyamos alkalmazott matematika szakos diákot kurátora, Szilágyi Lajos javaslatára az Alkalmazott Matematika Szakbizottság terjesztette elő.

Igen jó képességű és szorgalmas. Csoportjában tisztelik, ő maga pozitív hatással van diáktársaira. Mindig segítőkész, igyekszik a rábízott feladatokat pontosan és időben elvégezni. Lelkiismeretes és igyekvő diák, kimagasló eredményei vannak humán- és reáltantárgyakból egyaránt. Számítástechnikából igen komoly fejlődést mutatott, példaértékű mások előtt is. Rendszeresen segít csoporttársainak felsőmatematikai tárgyakból, informatikából, angolból.

Tehetsége megmutatkozik az algoritmizálási feladatok megoldásánál. Az Alkalmazott Matematikai Diákköri Konferencia 2. helyezettje. A Szakmasztár vetélkedő kárpátaljai fordulóján 1. helyezést ért el 2022-ben.

Aktívan részt vett a szakgimnázium új épületében az informatikai rendszer kiépítésében