A leendő könyvelők szakmai gyakorlatvédése

A szakképzés kötelező része a gyakorlati képzés, amely fontos szerepet játszik a diákok korszerű munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodásában és a további önmegvalósításban.

A leendő könyvelők szakmai gyakorlatának feladata az elméleti ismeretek megszilárdítása, a könyvelői szakma sajátosságainak ismerete bizonyos termelési körülmények között, az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásához szükséges készségek kialakítása.

2022. június 17-én került sor a II. Rákóczi Ferencz Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának III. évfolyamos Számvitel és adóügy szakos diákjainak szakmai gyakorlatvédésére.

A szakmai gyakorlatra a megkötött együttműködési megállapodások szerint a következő partnercégeknél került sor: Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Kulturális Osztálya, Bátyúi Községháza, Kaszonyi Községháza, PRO CULTURA SUBCARPATHICA civilszervezet, TRADEWELT Kft., DOUBLECLEP Kft., PARTNER-2 Kft., AR BUILD Kft. A diákok a Beregszászi város és a Beregszászi járás vezető költségvetési intézményeinek,  valamint az országos kitűntető címmel rendelkező rangos vállalkozások – “Leader of the Year” (AR BUILD Kft., PARTNER-2 Kft.), “Industry Leader 2020” (PARTNER-2 Kft.), “Company of the Year” (AR BUILD Kft., PARTNER-2 Kft.)  gazdasági tevékenységének elszámolási helyzetét és könyvelését tanulmányozták.

Az öthetes szakmai gyakorlat során a leendő könyvelők magasan kvalifikált szakemberek segítségével sajátíthatták el a számvitel formáit és módszereit különböző vállalkozásoknál és intézményeknél, megszilárdították a speciális kompetenciákat és készségeket az elsődleges bizonylatok összeállításában, valamint a számviteli és adózási adatok feldolgozásában és összesítésében, a beszámolási bizonylatok összeállításában és a pénzügyi kimutatások érintett felhasználók felé történő benyújtásában.  A védés során a hallgatók többsége magas szintű elméleti felkészültséget, elmélyült egyéni és csoportmunkát mutatott be.  A megszerzett szakmai kompetenciák pedig a leendő közgazdászok szakmai fejlődésének kulcsa!

Gratulálunk a 2022-esn Számvitel és Adóügy szakon végzetteknek a sikeres szakmai gyakorlat megvédéséhez!

Köszönjük a gyakorlóbázisoknak a lehetőséget, hogy értékes szakmai gyakorlati tapasztalatokat szerezhettek diákjaink, amelyekre szükségük lesz a továbbtanulásban, valamint sikeres elhelyezkedésben és a szakmai karrier felépítésében!