Technológiai gyakorlat – 2022

2022. június 17-én került sor a Szakgimnázium negyedikes, Alkalmazott matematika szakos diákjainak gyakorlatvédésére. A programot egy szakmai konferencia keretében szerveztük meg, melyen a diákok intézményünk igazgatósága és a szakbizottság tanárai jelenlétében számoltak be az öthetes gyakorlat alatt végzett munkájukról, illetve bemutatták az elkészült projekteket.

Ebben a tanévben online formában zajlott a gyakorlat, azonban diákjaink így is minden feladatot sikeresen teljesítettek. A gyakorlat során rendszerező módon feldolgozásra kerültek a Puskás Tivadar Informatikai Központ és a Szakgimnázium számítástechnikai rendszerének a munkamenete, működési rendszere, digitális eszközparkjának az adatai, technológiai jellemzői. A gyakorlatot bemutató jelentések részletes információkat tartalmaznak az adott intézmények számítógépparkjának hardver-, szoftver- és hálózati paramétereiről, továbbá a technológiai folyamatokról.

A gyakorlat fontos része volt a munkájuk során számítástechnikai eszközöket és technológiákat használó, különböző végzettségű szakemberek munkaköri feladatainak a feldolgozása. Az információvédelem kialakításával a balesetbiztonsági és munkavédelmi követelmények betartásának kérdéseivel is foglalkoztak a gyakornokok.

A termelési és technológiai gyakorlat meghatározó részét képezték az egyéni és csoportos projektek, amelyeket a diákok a szakbizottság tanárainak irányításával végeztek. Magas szakmai szinten készült el az “Elektronikus napló” (ami egy átfogó webalkalmazás a Szakgimnázium specifikus igényeire fejlesztve), a “Szakbizottsági digitális tárhely”, a “Matematika érettségi segédlet”, a “Digitális diákalbum”, a „Felsőmatematikai szakterem” és az „Alkalmazott matematikai szakbizottsági honlap”. Az alkalmazások és szoftvertermékek készítése, az ezekkel való munka fontos része a számítógépes szakember feladatainak, akár távmunkában is. A gyakorlat során a hallgatók értékes tapasztalatokra tettek szert ezeken a területeken is, jó lehetőség volt kompetenciáik fejlesztésére. A csapatmunka, az információkeresési technikák, a konkrét feladatok elvégzéséhez szükséges elméleti és technológiai erőforrások felkutatása, adaptálásuk készsége – mindezek igen hasznosak lesznek a leendő programozó-technikusok szakmai tevékenységében.