• Végre itt a nyár…

  A naptár szerint a nyár első napja, de intézményünkben még teljes gőzerővel tart az oktatási folyamat. Éppen június 1-én jöttek be újra az Alkalmazott matematika szak első és második évfolyamos diákjai a szakgimnáziumba, hogy jelenléti formában is rész vegyenek a tanórákon. A szakbizottság erre az alkalomra is készített kiegészítő programot. Az első évfolyamos diákok Simon Lénárd tanár úr vezetésével a technológia óra keretében közösen kiépítettek egy számítástechnika termet: no ez is egyike azon gyakorlati dolgoknak, amiben nehéz online kompetenciákra szert tenni. A tanórák után Lánczi Viktória tanárnő, az intézmény pszichológusa, tartott egy jóhangulatú foglalkozást a jelenlévőknek, amelynek a célja a csoportkohézió erősítése volt. A programozói szakmában igen fontos, hogy a…

 • Évfolyammunka védés az Alkalmazott matematika szakon

  2022. május 27-n került sor az Alkalmazott matematika szakon a III-ik évfolyamos diákok évfolyammunka-védésére. Ez egy fontos esemény a képzés során, hiszen a diákoknak be kell mutatni annak a kutatói, alkotói munkának az összefoglalóját, amin több hónapon keresztül dolgoztak. A programozó szakmában ez a fajta tevékenység természetes része lesz a munkájuknak. Minden diák vezetőtanáruk irányítása alatt létre hozott egy olyan komplex munkát, amely bemutatja az alkalmazott matematika valamely gyakorlati módszerét, illetve hogyan lehet azt algoritmizálni, vagy olyan programterméket, amely speciális gyakorlati feladatot realizál számítógép segítségével, speciális programkörnyezetben. Ebben a tanévben a védésre online formátumban került sor. Az előre létrehozott megosztott Google drive meghajtóra a diákok feltölthették a munkáikat és azt…

 • Élménypedagógiai foglalkozás és kérdőíves elégedettségi mérések

  A tanév végéhez közeledve is fontos, hogy diák és tanár egyaránt a mostani nehéz helyzet ellenére is teljes bedobással végezze a feladatát. 2022. május 27-én az Alkalmazott matematika szak első és másodéves diákjai a vegyes oktatási tanrend szerint a tanórák után egy újabb közös programban vettek részt. A csoportok csaknem a fele jelenléti formában vett részt a tanórákon. Természtesen a foglalkozásokra online is bejelentkeztek a diákok. Az ukrán, fizika, testnevelés órák után  Knobloch Erzsébet angol tanárnő élménypedagógiai módszerek alkalmazásával tartott vidám csoportfoglalkozást a diákoknak. Az online térben lévő diákokkal egy többszintű felmérést készítettünk el, ahol azt vizsgáltuk, milyen a diákok viszonya iskolánkhoz, az itteni oktatási folyamathoz. Minden diáknak sok sikert…

 • Csak egy lépés könyvelőtől a könyvvizsgálóig ?!

  2022. május 19-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumában a Számvitel és Adóügy Szakbizottság offline találkozót szervezett azokkal a stakeholderekkel, akik részt vesznek a „Számvitel és adóügy” c. képzési program megbeszélésében. Az eseményt Dzsanda Galina, a szakgimnázium igazgatóhelyettese nyitotta meg, aki kiemelte a szakbizottság oktatóinak a tapasztalt szakemberekkel és stakeholderekkel való együttműködésének fontosságát, hiszen az ilyen események biztosítják az oktatási folyamat egyénre szabását, elősegítik a diákok gyakorlati orientációját. A találkozó keretén belül a leendő szakemberek részére áttekintő előadást tartottak „Csak egy lépés könyvelőtől a könyvvizsgálóig …” címmel. Az előadás célja, hogy megismertesse a diákokkal a számviteli és könyvvizsgálói tevékenység sajátosságait, bemutassa a fejlődés kilátásait modern körülmények között. Az…

 • Jó együtt lenni

  2022. május 18-án az óvodapedagógia szakosok népesítették be a II. RFKMF Szakgimnáziumát. Az I-II. évfolyamos diákok 40%-a jelenléti oktatáson vett részt, míg a többiek online kapcsolódtak az órákra. A nagyszünetben közös pizzázással avatták fel az újonnan létesült pavilont. Órák után az udvaron lévő pavilonban felcsendült a leendő óvodapedagógusok énekhangja: hangulatos énekes foglalkozást tartott Kokas Erzsébet tanárnő. A diáklányok vidáman kapcsolódtak be az énekes népi játékokba. A nap levezetéseképpen Simon Gyöngyi tanárnő pszichológiai tréningbe vonta be a jelenlévő diákokat, melynek során az I. és II. évfolyamosok közelebb kerülhettek egymáshoz és diákjaikhoz. A diáklányok jókedvben, barátságos hangulatban töltötték a közös délutánjukat. Bizakodva tértek haza, hogy a jövő héten még több diáktársukat ölelhetik…

 • Alkmatekes május-medián nap

  A II. RF KMF Szakgimnáziuma Alkalmazott matematika szakán oktató pedagógusok és kurátorok egy vidám délutáni programot szerveztek a diákjaik részére 2022. május 16-án. Mivel az intézményben vegyes formában zajlik az oktatás, ezért a program is így, azaz „vegyes” módon került kivitelezésre. A tanórák után az I., II. és III. évfolyamos diákok csoportos vetélkedőn vettek részt. A tanárok által létrehozott virtuális tantermekbe becsatlakozva az öt csoport tagjai közösen oldottak meg különböző feladatokat. Az első rész egy Kahoot-s játék volt, amelyben a pacahaltól kezdve, az Európa kupa győztes focicsapatokon keresztül, doktor Strange szakterületig minden féle kérdés közös megoldását kellett gyorsan megkeresni a csapatok tagjainak. Eztán egy igen tartalmas bemutató következett matematikaitörténeti híres…

 • Pályázati felhívás

  A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma Az év diákja cím elnyerésére pályázatot hirdet. A díjra olyan 2., 3. vagy 4. évfolyamos diák terjeszthető fel, aki az intézményben és a diákok körében pozitív példával jár élen, tanulmányi munkájában jó, vagy jeles rendű, szorgalma jó vagy példás. Társai közül emberi magatartásával, társaihoz, tanáraihoz való jó viszonyával, segítőkészségével emelkedik ki. Társadalmi szempontból aktív, körültekintő, szociálisan érzékeny, magas érzelmi és értelmi intelligenciával rendelkezik. Feltételek: Jeles, kitűnő tanuló Példás szorgalmú Példás magaviseletű A tanulmányi versenyeken, illetve városi versenyen legyen az első 3. helyezett között Induljon megyei és esetleg országos versenyen Sokoldalú személyiség Köztiszteletben áll mind a tanárok, mind a tanulók között Szaktanári, osztályfőnöki,…

 • IV. szakmai diákkonferencia a számvitel és adóügy szakon

  április 28-29. között került sor a II. Rákóczi Ferencz Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának III. évfolyamos Számvitel és adóügy szakos diákjainak évfolyammunka védésére. Az eseményt online formában, a Google Meet kommunikációs felület segítségével tartották, egy tudományos és közgazdasági hallgatói konferencia keretein belül, melynek témája „Gazdasági kutatások a modern üzletág elméletében és gyakorlatában”. Dr. Soós Katalin, a szakgimnázium igazgatója, köszöntötte a rendezvény résztvevőit, s megjegyezte, hogy az olyan tevékenység, mint az évfolyammunka megírása, hozzájárul a hallgatóknak a tudományos kutatásba való bevonásához, s ezáltal a szellemi potenciál megvalósításához, az alkotói kezdeményezés fejlesztéséhez, a tudományos világnézet szélesítéséhez és a diákok önálló kutatási készségének kialakításához. Dzsanda Galina, a szakgimnázium igazgatóhelyettese hangsúlyozta, hogy a konferencia során…

 • Pedagógiai tanácsülés

  A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumában 2022. április 29-én tartották meg a Pedagógiai Tanács soron következő ülését online formában. A tanácskozáson 56 tantestületi tag vett részt, tehát határozatképesnek bizonyult.  A napirendi pontok elfogadása után Soós Katalin igazgató ismertette, hogy a katonai adminisztrációtól a főiskola alegységeként a Szakgimnázium számos feltétel megvalósítása mellett megkapta az engedélyt a hibrid oktatásra.   A főiskolához hasonlóan a Szakgimnázium is 2022. május 2-tól hibrid oktatásra tér át, minden szak a számára kijelölt napon látogatja jelenléti formában a tanórákat. A 2021/2022-es tanévben 12 tanár teljesítette a minősítési követelményeket, így sikerült megszerezniük a számukra megítélt minősítési kategóriát. A Tanács egyhangúlag jóváhagyta a minősítési bizottság döntését. Jóváhagyásra került…

 • A brit kultúra nyomában

  A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumában 2022. április 26-28. között rendhagyó módon, online formában került sor ‘A brit kultúra napjai’ előadássorozatra. Intézményünk angol szakos oktatóinak az I. évfolyam diákjaival folytatott foglalkozásain a brit királynő, II. Erzsébet életútja és a királyi család állt a középpontban. A foglalkozásokon a diákok átélhették Nagy-Britannia XX. századi történéseit a királynő szemszögéből, elsajátíthatták az udvari etikett szabályait és elemezhették a királyi család tagjainak stílusát. Azonban diákjaink nem csupán új információkkal gazdagodtak, hanem maguk is gyakorolhatták eddig megszerzett nyelvtudásukat és kulturális ismereteiket. Reméljük, hogy nemsokára offline, az osztályteremben is gyakorolhatják megszerzett tudásukat növendékeink!