Кадрове забезпечення

Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у 2021-2022 навчальному році

ПрацівникиПосада, кваліфікаційна категорія, педагогічне званняСтаж роботиВідомості про підвищення кваліфікації педагогічного працівника Циклова комісія 
Бак Єва Олександрівнавикладач лаборант 2019
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст вищої категорії»
22ЗІППО
Свідоцтво про підвищення кваліфікації вчителів хімії
ЗІ СПК 027034/02139723 від 24.02.2017 р.
Інститут ДУ у сфері ЦЗ 12СПВ 178618
від 18.03.2016 р. ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 142
від 28.08.2020 р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 год./1кредит) Свідоцтво
№ ЗІ СПК 02139723/015184-20 від 23.10.2020 р.
«Концептуальні засади викладання хімії
в контексті Нової української школи» (30 год./1 кредит)
Баті Андраш Золтановичвикладач лаборант куратор 2020
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст другої категорії»
9ЗІППО
Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
№ 319 від 20.04.2018р.
Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/009240-20 від 05.06.2020р.
«Концептуальні засади викладання математики в контексті Нової української школи»
(30 год./1 кредит) ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім.Ф.Келчеі Посвідчення № 9
від 28.08.2020р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 год./1 кредит) ЗІППО
Свідоцтво
№ ЗІ СПК 02139723/008910‐21 від 14.05.2021р.
«Методологічні основи викладання математики» (30 год./1 кредит)
ЗІППО
Свідоцтво
№ СПК 151/2021
«Розвиток цифрових компетентностей та методологія вимірювання знань» (30 год./1 кредит)
Беца Світлана ДмитрівнаВикладач
2021
Підтверджено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання
«Старший вчитель»
37МОН України
Ministry for Foreign Affairs of Finland Проект «Фінська підтримка реформи української школи» Сертифікат
№ 183/01
від 10 .11.2019 р.
«Методична скриня вчителя української мови в початкових класах закладів із румунською та угорською мовами навчання»
(6 год./0,2 кредит) ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 119
від 28.08.2020 р.
Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти
(30 год./1 кредит) ЗІППО
Свідоцтво
№ ЗІ СПК 02139723/010373‐20 від 07.08.2020 р.
«Концептуальні засади викладання української мови і літератури в контексті Нової української школи»
(30 год./1 кредит)
ЗІППО
Свідоцтво
№ ЗІ СПК 02139723/000966-21 від 29.01.2021 р.
«Методологічні основи викладання української мови та літератури»
(30 год./1 кредит)
Бірток Ференц Ференцовичвикладач куратор 2021
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст другої категорії»
4ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 124
від 28.08.2020 р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 год./1 кредит) ЗІППО
Свідоцтво №ЗІ СПК 02139723/010571-21 від 04.06.2021 р.
«Методологічні основи викладання географії та економіки»
(30 год./1 кредит)
Варга Роберт Андрашовичвикладач спеціаліст4ЗІППО
Свідоцтво
№ ЗІ СПК 02139723/
016765‐20
від 13.11.2020р.
«Концептуальні засади викладання історії та правознавства
в контексті Нової української школи» (30 год./1 кредит) ЗІППО
Свідоцтво
№ ЗІ СПК 02139723/007516‐21 від.23.04.2021р.
«Методологічні основи викладання історії та суспільствознавчих дисциплін (правознавство, інтегрований курс
«Громадянська освіта» (30 год./1 кредит)
Габода Єва БейлівнаВикладач ЗУІ
Спеціаліст
Старшій викладач кафедри педагогіки та психології ЗУІ
33Свідоцтво
про визнання в
Україні іноз. документа
про освіту, 2013.
PT D/BL 006098 B-60/2008
6/УЦН-6372/1196.13
КПП у рамках
програми розвитку
дошкільних закладів
Карпатського регіону.
Будапешт, 6-8 жовтня 2017 р.
Методологія організації
пошуково-дослідницької
діяльності в ДЗ
CSEL002/2017
А/0076/2017
Національний ПУ ім. М. П. Драгоманова,
7 грудня 2018 р.
12 СС 02125295
Гаврилюк Ілона Юліївнавикладач голова ЦК
«Дошкільна освіта»
2016
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст вищої категорії», старший викладач кафедри педагогіки та психології
32ЗІППО
Свідоцтво про ПК практичних психологів та соціальних педагогів СПК 021152 /02139723
від 19.02.2016 р.
ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 142
від 28.08.2020 р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 год./1 кредит) НПУ
ім. М.П. Драгманова Начально- науковий інститут неперервної освіти
Свідоцтво 12СС 02125295/042765-21 від 26.02.2021 р.
«Інновації у навчанні психолого- педагогічних дисциплін»
(180 год./6 кредитів)
Гейці Степан ТихомировичВикладач ЗУІ
2017
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст першої категорії»
12ЗІППО
Свідоцтво про ПК вчителя предмета «Захист Вітчизни»
ЗІ СПК 0022261
02139723
від 18.03.2016 р.
ЗІППО
Свідоцтво про ПК вчителів фізичної культури
ЗІ СПК 0022244
02139723
від 18.03.2016 р.
ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі
Посвідчення
№ 139 від 28.08.2020 р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 год./1 кредит)
Гергей Єва ІштванівнаВикладач спеціаліст4ЗІППО
Свідоцтво
№ ЗІ СПК 02139723/
012690-20
від 11.09.2020 р.
«Концептуальні засади викладання англійської мови в контексті Нової української школи»
(30 год./1 кредит) ЗІППО
Сертифікат
№ 140 від 19.08.2021р.
(30 год./1 кредит)
Герендей Адальберт АдальбертовичВикладач
2018
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст другої категорії»
7ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення
№ 122 від 28.08.2020 р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 год./1 кредит) ЗІППО
Свідоцтво
№ ЗІ СПК 02139723/007520-21 від 23.04.2021 р.
«Методологічні основи викладання історії та суспільствознавчих дисциплін (правознавство, інтегрований курс
«Громадянська освіта») (30 год./1 кредит)
ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Кельчеі Свідоцтво
№ СПК 153/2021 від 13.08.2021 р.
«Розвиток цифрових компетентностей та методологія вимірювання знань» (30 год./1 кредит)
Гогола Золтан СтефановичВикладач
2016
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст вищої категорії»
19ЗІППО
Свідоцтво про ПК вчителів образотворчого мистецтва
СПК 027194
02139723
від 17.03.2017 р.
вчителів художньої культури
СПК 027218
02139723
від 17.
03.2017 р.
ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 138
від 28.08.2020 р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 год./1 кредит)
Гогола Стефан Стефановичвикладач голова ЦК
«Соціальна робота» Куратор 2016
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст вищої категорії»
18ЗІППО
Свідоцтво про ПК практичних психологів та соціальних педагогів СПК 021153
02139723
від 19.02.2016 р.
ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 139
від 28.08.2020 р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 год./1 кредит) ЗІППО Свідоцтво
№ ЗІ СПК 02139723/006464‐21 від 02.04.2021р.
«Методологічні основи практичної психології і соціальної роботи»
(30 год./1 кредит)
Горват Габріелла Йожефівнавикладач куратор спеціаліст6ЗІППО
Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/005890‐20 від 24.04.2020 р.
«Концептуальні засади викладання німецької мови в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)
ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 128 від 28.08.2020р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 год./1 кредит) ТОВ «ВСЕОСВІТА»
Сертифікат СS389341
від 20.08.2021 р.
«Основи охорони праці для працівників та роботодавців» (30 год./1 кредит)
Давід Олександра Тіборівнавикладач куратор 2021
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст другої категорії»
6ЗІППО
Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/009253-20 від 05.06.2020 р.
«Концептуальні засади викладання математики в контексті НУШ»
(30 год./1 кредит) ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Кеьчеі Посвідчення № 114
від 28.08.2020 р.
Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти (30 год./1 кредит) ЗІППО
Свідоцтво
№ ЗІ СПК 02139723/008922‐21 від 14.05.2021 р.
«Методологічні основи викладання математики»
(30 год./1 кредит)
Денч Агнеш Гейзівнавикладач
куратор
2017
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст
першої
категорії»
14ЗІППО
Свідоцтво про ПК
вчителів англійської мови
ЗІ СПК 020890
02139723 від 26.02.2016 р
ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі
Посвідчення № 116
від 28.08.2020 р.
Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти
(30 год./1 кредит)
ЗІППО
Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/015626‐20
від 30.10.2020р.
«Концептуальні засади викладання англійської мови в контексті Нової української школи»
(30 год./1 кредит)
ЗІППО
Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/001528‐21
від 05.02.2021р.
«Методологічні основи викладання іноземної мови»
(30 год./1 кредит)
ЗІППО
Свідоцтво
№ СПК 128/2021
від 13.08.2021р.
«Розвиток цифрових компетентностей та методологія вимірювання знань»
(30 год./1 кредит)
Джанда Галина Богданівназаступник директора з НМР
викладач
2017
Підтверджено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст вищої категорії» присвоєно педагогічне звання
«викладач- методист»
41ЗІППО
Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності
№ 318 від 20.04.2018 р. НПУ
ім. М.П Драгоманова Свідоцтво про ПК: за напрямом:
Інноватика
у викладанні української мови та літератури 12СПВ 040631
09.11.2018 р.
Інститут неперервної освіти НПУ ім. М.П Драгоманова Сертифікат
«Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи»
29-30 травня 2020 р.
(6 год./0,2 кредит) ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 130
від 28.08.2020 р.
Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти
(30 год./1 кредит) Сумський ДУ.
Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу Свідоцтво про ПК СП № 05408289/0979-21 від
26.03.2021 р. «Розбудова системи забезпечення академічної доброчесності
у закладі освіти» (30 год./1 кредит) Тернопільський НПУ ім.В. Гнатюка 08-09. 04. 2021р. Сертифікат
«Сучасні цифрові технології та інноваційні иетодики навчання: досвід, тенденції, перспективи» (6 год./0,2 кредита)
Качур АннамаріяВикладач спеціаліст0
Кедебец Герги Олександровичвикладач
2021
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст другої категорії»
5ЗВО
«Східноєвропейський слов’янський університет», кафедра менеджменту, фінансів, обліку та оподаткування. ПК (стажування)
22.03.-31.03.2021р.
«Інформаційні технології з бухгалтерського обліку» (30 год./1 кредит)
Кіраль Евелін Вінцеївнавикладач спеціаліст1ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Свідоцтво
№ СПК 133/2021 від 13.08.2021р.
«Розвиток цифрових компетентностей та методологія вимірювання знань» (30 год./1 кредит)
Кіраль Катерина Бейлівназаступник директора з ОВР
викладач куратор 2018
Підтверджено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст вищої категорії» присвоєно педагогічне звання
«Старший викладач»
33ЗІППО
Свідоцтво про підвищення кваліфікації вчителів угорської мови та літератури
ЗІ СПК 026004/ 02139723 від 24.02.2017 р.
ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 129
від 28.08.2020 р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 год./1 кредит) ЗІППО
Свідоцтво ЗІ СПК 02139723/015017-20 від 16.10.2020 р.
«Концептуальні засади викладання угорської мови і літератури (угорська та зарубіжна) в контексті НУШ»
(30 год./1 кредит) ЗІППО
Свідоцтво № ЗІ СПК02139723/ 009863‐21
від 28.05.2021р.
«Методологічні основи викладання угорської мови та літератури»
(30 год./1 кредит)
Кноблох Єлизавета Рудольфівнавикладач куратор 2020
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст першої категорії»
8ЗІППО
Свідоцтво про підвищення кваліфікації вчителів англійської мови № 041798
від 21.08.2019 р.
ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення
№ 134 від 28.08.2020 р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)
ЗІППО
Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/016108‐20 від 06.11.2020 р.
«Концептуальні засади викладання англійської мови в контексті Нової української школи» (30 год./1 кредит)
ЗІППО Свідоцтво ЗІ СПК 02139723/000415- 21
від 22.01.2021 р.
«Методологічні основи викладання іноземної мови»
(30 год./1 кредит) ЗІППО Свідоцтво
№ СПК 134/2021 від 13.08.2021р.
«Розвиток цифрових компетентностей та методологія вимірювання знань» (30 год./1 кредит)
Коврей Дора Йосипівнавикладач
2021
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст другої категорії»
6ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 143
від 28.08.2020р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)
ЗІППО Свідоцтво
№ ЗІ СПК 02139723/017607‐20 від 27.11.2020 р.
«Концептуальні засади викладання української мови і літератури
в контексті НУШ» (30
год./1 кредит)
Кокаш Ержейбет Карлівнавикладач спеціаліст11
Кудлотяк Кристина Йосипівнавикладач
2021
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст першої категорії», педагогічне звання
«Старший викладач»
7ЗІППО
Свідоцтво про ПК вчителів угорської мови та літератури ЗІ СПК 026006/ 02139723
від 24.02.2017 р.
ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 185
від 28.08.2020р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)
ЗІППО
Свідоцтво ЗІ СПК 02139723/013778-20 від 02.10.2020 р.
«Концептуальні засади викладання угорської мови і літератури (угорська та зарубіжна) в контексті Нової української школи» (30 год./1 кредит)
Кудлотяк Чаба Анталовичвикладач
спеціаліст
16МОН України НПУ
ім. М.П. Драгоманова
Свідоцтво12СС
02125295/061987-18
від 09.11.2018 р.
«Інноватика у викладанні математичних дисциплін» (108 год./3,6 кредита)
ТОВ «Академія цифрового розвитку»
Сертифікат № 1 6GW-065
від 19.10.2021р.
«Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової передвищої освіти»
(30 год./1 кредит)
Ланці Вікторія Гейзівнавикладач
практичний психолог
2021
Встановлено
кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст
другої
категорії»
11ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/006083-20
від 24.04.2020 р.
«Концептуальні засади
практичної психології і соціальної роботи» (30 год./1 кредит)
ЗУПТ Літня педагогічна академія
ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 127
від 28.08.2020 р.
Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти
(30 год./1 кредит)
Лефко Янош Яношовичвикладач
вихователь
2019
Встановлено
кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст
першої категорії»
19ЗІППО
Свідоцтво про підвищення кваліфікації вчителів історії та правознавства
№ 039908
від 22.03.2019 р.
СПК
вчителів географії № 040049
від 22.03.2019 р.
ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі
Посвідчення № 117
від 28.08.2020 р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)
Лоскоріх Габріелла ЛюдвиківнаВикладач ЗУІ спеціаліст3
Досвід практичної роботи 11 років за фахом
Підвищення кваліфікації за спеціальність
126 "Інформаційні системи та технології" в межах сертифікатної освітньої програми "Інформаційні системи та хмарні технології в освітньому процесі"
з курсу "Хмарні технології у дистанційному навчанні в умовах карантину" на факультеті
інформаційно- комп'ютерних технологій Державного університету "Житомирська політехніка"
з 06 квітня 2020 р. по 10 квітня 2020 р.
Сертифікат №ПК 05407870/488-20 від 13.04.2020 р. Загальний обсяг 15 годин.
Маргітич Агнета Іванівнавикладач голова ЦК з/освітн. Дисциплін
куратор
2021
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання
«Старший викладач»
17ЗУПТ Літня педагогічна академія ім.Ф. Келчеі Посвідчення № 111
від 28.08.2020 р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)
ЗІППО Свідоцтво
№ЗІ СПК 02139723/015558-20 від 30.10.2020 р.
«Концептуальні засади викладання української мови і літератури в контексті Нової української школи» (30 год./1 кредит)
ЗІППО Свідоцтво
№ЗІ СПК 02139723/000999-21 від 29.01.2021 р.
«Методологічні основи викладання української мови та літератури» (30 год./1 кредит)
Сумський ДУ Свідоцтво СП № 05408289/0997-21 від 26.03.2021 р.
«Розбудова системи забезпечення академічної добро- чесності у закладі освіти»
(30 год./1 кредит)
Марку Олександр Олександровичвикладач
2020
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст вищої категорії»
13.ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 8 від 14.08.2020 р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 год./1 кредит) ЗІППО Свідоцтво
№ ЗІ СПК 02139723/018429-20 від 11.12.2020 р.
«Концептуальні засади викладання математики в контексті НУШ»
(30 год./1 кредит) ЗІППО Свідоцтво
№ ЗІ СПК 02139723/008934-21 від 14.05.2021 р.
«Методологічні основи викладання математики» (30 год./1 кредит)
ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі . Свідоцтво
№ СПК 125/2021 від 13.08.2021 р.
«Розвиток цифрових компетентностей та методологія вимірювання знань» (30 год./1 кредит)
TОВ «Академія цифрового розвитку» Сертифікат
№ 14GW-088, від 19.10.2021 р. «Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової передвищої освіти » (30 год./1 кредит)
Медве Максим Олександровичвикладач
2019
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст першої категорії
8ЗІППО
Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/012299‐21 від 20.08.2021р.
«Методологічні основи викладання фізичної культури»
(30 год./1кредит)
Моков Павло Андрійовичвикладач лаборант куратор 2020
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст першої категорії»
11ЗІППО
Свідоцтво про підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії
№ 039606
від 22.03.2019 р.
ЗІППО Свідоцтво
№ ЗІ СПК 02139723/011753-20 від 21.08.2020 р.
«Концептуальні засади викладання фізики та астрономії в контексті Нової української школи»
(30 год./1 кредит) ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 1 від 14.08.2020 р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 год./1 кредит) ЗІППО Свідоцтво
№ ЗІ СПК 02139723/012136‐21 від 13.08.2021р.
«Методологічні основи викладання фізики та астрономії» (30 год./1 кредит)
Молнар Олександра Шандорівнавикладач Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст другої категорії»
4
Неймет Віктор Вікторовичвикладач спеціаліст0
Досвід практичної роботи 6 років за фахом
Нодь Оршоя Ласлівнавикладач голова ЦК
«Туризм» куратор спеціаліст
10ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 126
від 14.08.2020 р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 год./1 кредит)
Нодь Тібор Тіводоровичвикладач
лаборант
2021
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст другої категорії»
7ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/009317-20 від 05.06.2020р.
«Концептуальні засади викладання інформатики в контексті НУШ»
(30 год./1 кредит) ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 140
від 14.08.2020 р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 год./1 кредит) ЗІППО
Посвідчення № 733
від 16.10.2020р.
Знання Законів і нормативно-правових актів з охорони праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності (30 год./1 кредит)
ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008898- 21
від 14.05.2021р.
«Методологічні основи викладання інформатики» (30 год./1 кредит)
Орбан Ірина Карлівнавикладач
2020
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст першої категорії» підтверджено педагогічне звання
«Старший вчитель»
25ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 118
від 28.08.2020 р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 годю/1 кредит) ЗІППО
Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/012299‐21 від 20.08.2021р.
«Методологічні основи викладання фізичної культури» (30 год./1 кредит)
Папп Агота СтепанівнаВикладач ЗУІ
Спеціаліст
вищої
категорії, старший викладач
20НПУ
ім. М.П. Драгманова
Свідоцтво про підвищення кваліфікації
Тема: Інноваційні технології
У викладання фізіології та анатомії тварини та людини СПК 12СС02125295/
061935-18
від 09.11.2018 р.
ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі
Посвідчення № 115
від 28.08.2020 р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 годю/1 кредит)
Сумський ДУ Свідоцтво
СП № 05408289/2136-21
від 23.06.2021 р.
«Організація дистанційного навчання закладах освіти з використанням навчальної платформи Moodle»
(30 год./1 кредит)
Перчі Оксана Федорівнаголова ЦК
економічних дисциплін
викладач
спеціаліст
0
Досвід практичної роботи 34 років за фахом
НУ Полтавська політехніка
ім. Ю. Кондратюка
Сертифікат №78.-782/2020
14-25.12.2020р.
Навчання за ЗПП ПК, які займають посади категорії «Б»
(60 год./2 кредити)
Радик Ірина Ладиславівнавикладач
куратор
2021
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст
першої
категорії»
11ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі
Посвідчення № 121
від 28.08.2020 р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 годю/1 кредит)
ЗІППО
Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/018359‐20
від 11.12.2020 р.
«Концептуальні засади викладання української мови і літератури в контексті НУШ»
(30 год./1 кредит)
ЗІППО
Свідоцтво №ЗІ СПК 02139723/016267‐21 від 05.11.2021 р.
«Методологічні основи викладання української мови та літератури» (30 год./1 кредит)
Сабов Єва Бертолонівнавикладач куратор 2021
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання
«Старший викладач»
15ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 131 від 28.08.2020р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)
ЗІППО
Свідоцтво ЗІ СПК 02139723/013786-20 від 02.10.2020 р.
«Концептуальні засади викладання угорської мови і літератури (угорська та зарубіжна) в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)
ЗІППО
Свідоцтво №ЗІ СПК 02139723/004130-21 від 05.03.2021 р.
«Методологічні основи викладання угорської мови та літератури» (30 год./1 кредит)
ЗІППО Свідоцтво №ЗІ СПК 02139723/004130д- 21
від 05.03.2021 р.
«Розвиток професійних компетентностей учителя образотворчого мистецтва та
мистецтва (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)»
(8 год./0,3 кредит)
Седлак Каталін Дюлівнавикладач лаборант куратор спеціаліст3ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Кельчеі Посвідчення № 123
від 28.08.2020р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 год./1 кредит) ЗІППО
Свідоцтво №ЗІ СПК 02139723/006307-21 від 02.04.2021 р.
«Методологічні основи викладання біології та екології» (30 год./1 кредит)
Сіладі Лайош Лайошовичвикладач голова ЦК
«Прикладна математика» куратор
2018
Підтверджено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст вищої категорії» Присвоєно педагогічне звання
«викладач- методист»
29ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/009292- 20
від 05.06.2020р.
«Концептуальні засади викладання математики в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)
ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 141
від 28.08.2020р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)
ЗІППО
Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008947‐21 від 14.05.2021р.
«Методологічні основи викладання математики» (30 год./1 кредит)
ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Свідоцтво № СПК 147/2021
«Розвиток цифрових компетентностей та методологія вимірювання знань» (30 год./1 кредит)
TОВ «Академія цифрового розвитку» Сертифікат № 20GW-073 від 19.10.2021р.
«Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової передвищої освіти » (30 год./1 кредит)
Сочка Йожеф Івановичвикладач
спеціаліст
6ЗІППО
Свідоцтво ЗІ СПК 02139723/009322-20
від 05.06.2020 р.
«Концептуальні засади викладання інформатики
в контексті НУШ»
(30 год./1 кредит)
ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі
Посвідчення № 6
від 28.08.2020 р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 год./1 кредит)
ЗІППО
Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008902‐21
від 14.05.2021p.
«Методологічні основи викладання інформатики»(30 год./1 кредит)
Тігор Сільвіяспеціаліст
Товт Евгеній Єнев-Гавриловичвикладач куратор 2017
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст вищої категорії»
18ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 133 від 28.08.2020р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 год./1 кредит) ЗІППО
Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/015031‐20 від 16.10.2020 р.
«Концептуальні засади викладання угорської мови і літератури (угорська та зарубіжна) в контексті НУШ»
(30 год./1 кредит) ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Свідоцтво № СПК 149/2021 від 13.08.2021р.
«Розвиток цифрових компетентносней та методологія вимірювання знань» (30 год./1 кредит)
Форкош – Кордонець Габріелла Олександрівнаспеціаліст
Шимон Ленардвикладач
лаборант
2021
Встановлено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст
другої
категорії»
6ЗІППО
Свідоцтво № ЗІ СПК
02139723/009325-20
від 05.06.2020 р.
«Концептуальні засади викладання інформатики
в контексті Нової української школи»
(30 год./1 кредит)
ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі
Посвідчення № 10
від 28.08.2020 р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 год./1 кредит)
ЗІППО
Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008906‐21
від 14.05.2021 р.
«Методологічні основи викладання інформатики»
(30 год./1 кредит)
ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі
Свідоцтво
№ СПК 144/2021
«Розвиток цифрових компетентностей та методологія вимірювання знань»
(30 год./1 кредит)
TОВ «Академія цифрового розвитку»
Сертифікат № 17 GW-139 від 19.10.2021р. «Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, фахової передвищої освіти»
(30 год./1 кредит)
Шімон Дьенді Іштванівнавикладач
2012
Підтверджено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання
«вчитель- методист»
22ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 3113
від 2019 р.
Курси ПК вчителів початкових класів» (40 год./1,3 кредита) ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 136
від 28.08.2020 р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 год./1 кредит) МОН України Науково- методичний
центр вищої та фахової передвищої освіти Сертифікат СС 38282994/1736-21
від 13.04.2021р.
ПК голів циклових комісій закладів ФПО
«Інноваційна педагогічна діяльність в закладах фахової передвищої освіти» (16 год./0,53 кредита) МОН України Науково- методичний
центр вищої та фахової передвищої освіти Сертифікат СС 38282994/3529-21
від 12.10.2021р.
ПК завідувачів методичних (педагогічних) кабінетів, методистів закладів ФПО
«Сучасні методологічні та дидактичні засоби організації інноваційного освітнього середовища в умовах диджиталізації освітнього процесу»
(16 год./0,53 кредита)
Шовш Катерина Степанівнадиректор викладач 2017
Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» присвоєно педагогічне звання
«викладач- методист» 2019
Кандидат педагогічних наук
23ЗІППО
Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, БЖД
№ 317 від 20.04.2018р. ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008704-20 від 05.06.2020 р.
«Світоглядні засади концепції «Нова українська школа» (30 год./ 1 кредит) ЗУПТ
Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Посвідчення № 112 від 28.08.2020р.
«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти»
(30 год./1 кредит) МОН України Науково - методичний
центр вищої та фахової передвищої освіти Сертифікат СС 38282994/2529-20
від 04.12.2020 р.
Програма ПК керівників закладів фахової передвищої освіти»
(16 год./0,53 кредита) Universitatea Sapientia. Sapientia Hungarian University of Transylvania
„Leader of Higher Educational Institution” Certificate 2021/4-19/7 від 12.04.2021 р.
(30 год./1 кредит)
ЗІППО
Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008955-21 від 15.05.2021 р.
«Методологічні основи викладання математики» (30 год./1 кредит)
Якоб Елеонора АдальбертівнаВикладач ЗУІ
2018
Підтверджено кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст вищої категорії»
та педагогічне звання
«вчитель- методист»
36НПУ
ім. М.П. Драгманова
Свідоцтво про підвищення кваліфікації вчителів біології
СПК
12СС02125295/
061915-18
від 09.11.2018 р.
ГО ІППО м. Київ
Диплом
№ 139171269D
від 30.05.2021р.
«Цифрові технології в освітньому процесі закладів освіти»
Сумський ДУ
Свідоцтво
СП №05408289/2251-21
від 01.07.2021 р.
«Електронні засоби та дистанційні технології навчання»
(120 год./4 кредити)