Кадрове забезпечення

Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у 2022-2023 навчальному році

Навчальні предмети, які  викладає: хімія

Ужгородський державний університет, 1999 р. Спеціальність: «Хімія» Кваліфікація: хімік, викладач хімії

2019 Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» педагогічне звання «старший вчитель»

Підвищення кваліфікації:

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 142 від 28.08.2020 р.  «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво №ЗІ СПК 02139723/015184-20 з 20 по 23 жовтня 2020 року за модулем освітньої програми «Концептуальні засади викладання хімії в контексті Нової української школи» (30 год/1 кредит)

Університет ім. Гала Ференца м. Бикишчаба (Угорщина). Акредитована програма підвищення кваліфікації педагогів,  Свідоцтво № PL/8-223/2021 від 31.07,2021р. (30 год, /1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво №ЗІ СПК 02139723/007651-21 з 20 по 23 квітня 2021 року за модулем освітньої програми «Методологічні основи викладання хімії» (30 год/1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: українська мова, українська література, практикум з української мови

2021 Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Старший викладач»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім.Ф.Келчеі. Посвідчення № 119   від 28.08.2020 р.«Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/010373‐20  від 07.08.2020 р. «Концептуальні засади викладання української мови і  літератури в контексті Нової української школи»  (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/000966-21 від 29.01.2021 р. «Методологічні основи викладання української мови та літератури»(30 год./1 кредит)

Сумський державний університет. Свідоцтво СП № 05408289 /1232-22 від 13.07.2022 р. «Українська мова: помічник кожному на щодень» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: географія, Громадянська освіта: основи економічної теорії, технології, вступ до фаху

ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2015 Спеціальність: географія. Кваліфікація: вчитель географії та організатор краєзнавство-туристичної роботи

Дебреценський університет (Угорщина), 2017. Свідоцтво про визначення іноземного документа про освіту ЗУІ

Протокол № 8 Вченої ради ЗУІ від 27.08. 2021 р. Наказ № 17-ВG від 30.08.2021 р. Серія ДПО № 0007 Документ про освіту: Диплом про вищу освіту(магістр). Галузь знань: Природничі науки. Спеціальність: Географія. Освітній рівень: другий (магістерський)

2021 Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 2695від 24.08.2018 р.КПК вчителів географії.(40 год.)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 124 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво №ЗІ СПК 02139723/010571-21 від 04.06.2021 р. «Методологічні основи викладання географії та економіки» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 81/2022 від 12.08.2022р. «На крок ближче до Європи»

(30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: історія України, всесвітня історія

ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2017. Спеціальність: Середня освіта (Історія)  Кваліфікація: історик, вчитель історії

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/016765‐20 від 13.11.2020 р.«Концептуальні засади викладання історії та правознавства в контексті НУШ»(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/007516‐21 від.23.04.2021 р. «Методологічні основи викладання історії та суспільствознавчих дисциплін (правознавство, інтегрований курс «Громадянська освіта» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/0007075-22 від 22.04.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 82/2022 від 12.08.2022 « На крок ближче до Європи» (30год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: педагогічна конфліктологія, історія та теорія педагогіки

Рівненський педагогічний інститут імені Д.Мануїльського. Педагогіка і психологія Кваліфікація: вчитель методист педагогіки і психології

2016 Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Старший викладач»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 142 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

НПУ ім. М. П. Драгманова Свідоцтво 12СС 02125295/042765-21 від 26.02.2021 р. «Інновації у навчанні психолого-педагогічних дисциплін» (180 год./6 кредитів)

Навчальні предмети, які  викладає: історія України, історія та культура України, музеєзнавство, історія туризму, організація транспортного обслуговування

ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2007. Спеціальність: «Педагогіка та методика середньої освіти. Історія і географія». Кваліфікація:  вчитель історії, географії та організатор краєзнавство-туристичної роботи

Мукачівський ДУ, 2018. Спеціальність: «Туризм» Кваліфікація: магістр туризмознавець

2022 Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф.Келчеі. Посвідчення № 2844 Підвищення кваліфікації вчителів історії 13.07.2018 р. (40 годин/1,3 кред.)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 122 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво №ЗІ СПК 02139723/007520-21 від 23.04.2021 р. «Методологічні основи викладання історії та суспільствознавчих дисциплін (правознавство, інтегрований курс «Громадянська освіта»)»
(30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Свідоцтво № СПК 153/2021 від 13.08.2021 р. «Розвиток цифрових компетентностей та методологія вимірювання знань» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/002465-22 від 18.02.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: англійська мова, практикум з англійської мови 

Ужгородський НУ, 2010. Спеціальність: мова та література (англійська) Кваліфікація: магістр філології, викладач англійської мови та літератури

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/ 012690-20 від 11.09.2020 р. «Концептуальні засади викладання англійської мови в контексті Нової української школи» (30 год./1 кредит)

ЗІППО ПК вчителів англійської мови. Сертифікат № 140 від 19.08.2021р. (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/ 016316-21 від 05.11.2021 р. «Методологічні основи викладання іноземної мови»

МОН України ED ERA від 22.08.2021. «Онлайн курс для вчителів початкової школи» (60 год./ 2 кредити)

Навчальні предмети, які  викладає: людина в сучасному соціумі

ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2003. Спеціальність: «Початкове навчання». Кваліфікація вчителя початкових класів

Дебреценський університет (Угорщина), 2009 Свідоцтво № 1007/2009/ВТ від 30.09.2009 р. Спеціальність: соціологія. Кваліфікація: магістр

Будапештський університет «Корвінус» (Угорщина), 2021 

2021 Свідоцтво про визначення документа про науковий ступінь Серія НС № 0025 Науковий ступінь: Доктор філософії Галузь знань: Суспільні науки Спеціальність: Соціологія

Участь у науковій конференції: Тема: „Nyelvhasználat az etnikai határok ki- és megjelölésében Kárpátalján, Beregszászon.” Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II. Берегове, Україна, 4-5.11.2021 р.» – 0,5 кр.

Інститут національних стратегічних досліджень (м. Будапешт, Угощина) Участь у науковій конференції: Тема: «Kisebbségi nyelvek Kárpátalján a nyelvi tájképen keresztül». 25-26 листопада 2021 р. – 0,5 кр.

Університет Паннонії (м.Веспрем, Угощина) Стажування у рамках програми «Маковець».  29.11.–06.12.2021 p.(30 год./1 кр).

Талліннський університет (Естонія). Наукове стажування «Мовний ландшафт – майстер клас.». 10.02. 2022 p. – 0,5 кр.

Угорський університет с/г та природничих наук (м. Ґеделле, Угощина). Участь у програмі академічної мобільності «Еразмус+», 08.03.-12.03.2022 p. (30 год./1 кр).

Дебреценський університет (м. Дебрецен, Угощина). Участь у програмі академічної мобільності «Еразмус+». , 18.04.-22.04.2022 p. – (30 год./1 кр).

Навчальні предмети, які  викладає: загальна психологія, вікова та педагогічна психологія, дитяча психологія, методика соціально-психологічної роботи

Івано-Франківський державний університет ім. В.Стефаника, 2005. Спеціальність: психологія

2022 Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» присвоєно педагогічне звання «Старший викладач»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 139 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/006464‐21 від 02.04.2021 р. «Методологічні основи практичної психології і соціальної роботи» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/001591-22 від 04.02.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 69/2022 від 12.08.2022 « На крок ближче до Європи» (30год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: малювання і ліплення

Івано-Франківський державний університет ім.В. Стефаника, 2005. Спеціальність: Художнє мистецтво. Кваліфікація: викладач художнього мистецтва

2022 Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»

ЗІППО Свідоцтво про ПК вчителів образотворчого мистецтва СПК 027194  02139723 від 17.03.2017 р. вчителів художньої культури СПК 027218  02139723 від 17.03.2017 (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 138 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/001100-22 від 28.01.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 17/2022 від 12.08.2022 « На крок ближче до Європи» (30год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: вступ до фаху

Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. ак. С. Дем’янчука, 2014. Початкова освіта; Організатор початкової освіти, вчитель початкових класів, вчитель німецької мови.

ЗУІ ім.Ф.Ракоці ІІ, 2014. Українська мова і література; філолог, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/005890‐20 від 24.04.2020 р. «Концептуальні засади викладання німецької мови в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім.Ф.Келчеі. Посвідчення № 128 «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» від 28.08.2020р. (30 год./1 кредит)

ТОВ «Всеосвіта».  Сертифікат СS389341 від 20.08.2021 р. «Основи охорони праці для працівників та роботодавців»

(30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: математика, історія економіки і економічної думки

ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2015 Спеціальність: Математика. Кваліфікація: математик, вчитель математики
Львівський НУ імені С.Ж. Гжицького, 2020. Спеціальність: Менеджмент Кваліфікація: магістр зі спеціальності:Менеджмент
Тема магістерської роботи «Удосконалення технології менеджменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства в сучасних умовах»

2021 Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/009253-20 від 05.06.2020 р. «Концептуальні засади викладання математики в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 114 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008922‐21 від 14.05.2021 р. «Методологічні основи викладання математики»

(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008784-22 від 13.05.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності» (30 год./1 кредит)

ГО « Палатформа освіти» Сертифікат № 637164584854 від 28.08.2022 « Як створити захоплюючий урок: Canva, Crello, Word Art, YouTube.Технології/Трудове навчання». (30год./1кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: англійська мова, англійська мова за професійним спрямуванням

Ужгородський НУ 2008 Спеціальність: Мова та література (англійська). Кваліфікація: магістр філології, викладач

2022 Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «старший викладач»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 116 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/015626‐20 від 30.10.2020 р. «Концептуальні засади викладання англійської мови в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/001528‐21 від 05.02.2021 р. «Методологічні основи викладання іноземної мови»

(30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Свідоцтво № СПК 128/2021 від 13.08.2021 р. «Розвиток цифрових компетентностей та методологія вимірювання знань» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/005190-22 від 01.04.2022 р.  «Фахові методики розвитку професійної компетентності» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: українська  мова за професійним спрямуванням

2022 Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист»

НПУ ім. М.П Драгоманова. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: за напрямом: Інноватика у викладанні української мови та літератури 12СПВ 040631 09.11.2018р.

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 130 від 28.08.2020р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

НПУ ім. М. Драгоманова 29-30. 05. 2020 р. Сертифікат «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві» (12 год./0,4 кредита)

Сумський державний університет. Свідоцтво про ПКСП № 05408289/0979-21 від 26.03.2021 р. «Розбудова системи забезпечення академічної доброчесності у закладі освіти» (30 год./1 кредит)

Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. 08-09. 04. 2021р. Сертифікат «Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» (6 год./0,2 кредита)

МОН України НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. Сертифікат СС 38282994/0339-22 від 27.01.2022 р. «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» (16 год./0,5 кредита)

About the international skills development. Сертифікат ES № 95736/2022 від 21.02.2022 р. «Академічна доброчесність у підготовці магістрів і докторів філософії (PHD) в країнах Європейського Союзу та Україні» (45 год./1,5 кредита)

Іспит на володіння державною мовою. Сертифікат (вільне володіння другого ступеня) УМД N 00121682 від 12.03.2022 р.

ТОВ «ВСЕОСВІТА». Свідоцтво № EG908507 від 22.06.2022 р. «Українська мова в професійній діяльності державних службовців. Публічна комунікація» (30 год./1 кредит)

Сумський державний університет. Свідоцтво СП № 05408289 / 1237-22 від 13.07.2022 р. «Українська мова: помічник кожному на щодень» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: угорська мова, угорська література, зарубіжна  література, культура професійного мовлення та спілкування, методика навчання угорської мови

Мукачівське педучилище, 1988 Спеціальність: вчитель початкових класів

Ужгородський НУ, 1994 Спеціальність: Угорська мова та література. Кваліфікація: викладач угорської мови і літератури

2018 Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Старший викладач»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 129 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/015017-20 від 16.10.2020 р. «Концептуальні засади викладання угорської мови і літератури (угорська та зарубіжна) в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІСПК 02139723/009863‐21 від 28.05.2021 р. «Методологічні основи викладання угорської мови та літератури» (30 год./1 кредит)

МОН України НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. Сертифікат СС 38282994/0197-22 від 25.01.2022 р. «За програмою підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи закладів фахової передвищої освіти» (16 год./0,53 кр.)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІСПК 02139723/009291-22 від 13.05.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: англійська мова, англійська мова за професійним спрямуванням

Ужгородський НУ, 2012 Спеціальність: Мова і література. Кваліфікація: магістр філології, викладач англійської мови та світової літератури

2020 Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 134 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/016108‐20 від 06.11.2020 р.«Концептуальні засади викладання англійської мови в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво ЗІ СПК 02139723/000415-21 від 22.01.2021 р. «Методологічні основи викладання іноземної мови»

(30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Свідоцтво № СПК 134/2021 від 13.08.2021 р. «Розвиток цифрових компетентностей та методологія вимірювання знань» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: українська мова, українська література, практикум з української мови, зарубіжна література

Ужгородський НУ 2015 Спеціальність: Мова і література.Кваліфікація: магістр філології, викладач англійської мови та світової літератури

ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ 2015 Спеціальність: Українська мова і література. Кваліфікація: філолог, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури

2021 Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 143 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/017607‐20 від 27.11.2020 р. «Концептуальні засади викладання української мови і літератури в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/018768-21 від 17.12.2021 р. «Методологічні основи викладання української мови та літератури» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 83/2022 від 12.08.2022 « На крок ближче до Європи» (30год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: методика навчання технологічної освітньої галузі НУШ з практикумом, методика навчання мистецької освітньої галузі НУШ з практикумом, народні ремесла та художні промисли (ВК2) 

Закарпатський  угорський інститут ім.Ф.Ракоці ІІ, 2003 Спеціальність: початкове навчання. Кваліфікація: вчитель початкових класів.

Закарпатський художній інститут, 2012 Спеціальність: Образотворче мистецтво Кваліфікація живописця-викладача

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/001319-22 «Фахові засади розвитку професійної компетентностівчителів початкових класів ЗЗСО з начанням мовами національних меншин в контексті НУШ» 28.01.2022 р. (1 кредит /30 год.)

Сертифікат про підвищення кваліфікації вчителів мистецької освіти НУШ, впровадження діяльних, зокрема ігрових, інтерактивнихметодів навчання тощо),організація інклюзивного навчання, використання цифрових технологій та технологій дистанційного навчання.
(1 кредит /30 год.)

Навчальні предмети, які  викладає: мистецтво, основи народного танцю з методикою навчання, хоровий спів

Карпатський університет ім. А. Волошина, 2015 напрям підготовки «Психологія» Кваліфікація: бакалавр психології

Коледж м. Ньїредьхаза Кваліфікація: Музика/Співи.Музикознавець/бакалавр

Мукачівський державний університет, 2021, ступінь вищої освіти магістр, галузь знань «Культура і мистецтво», спеціальність «Музичне мистецтво», професійна кваліфікація: «викладач вокалу, артист-вокаліст»

 Університет ім. Лоранда Етвеша. Програма « Маковец»  17- 26.01. 2022р. (60 год./2 кредити)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 85/2022 від 12.08.2022

« На крок ближче до Європи» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: угорська мова, угорська література, дитяча література, основи професійної риторики, основи культури і техніки мовлення

Ужгородський НУ, 2005. Спеціальність: Мова та література (угорська).Кваліфікація: магістр філології, викладач

2021 Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії», педагогічне звання «Старший викладач»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 185 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво ЗІ СПК 02139723/013778-20 від 02.10.2020 р. «Концептуальні засади викладання угорської мови і літератури (угорська та зарубіжна) в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво ЗІ СПК 02139723/017974-21 від 26.11.2021 р. «Методологічні основи викладання угорської мови та літератури» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво ЗІ СПК 02139723/009292-22 від 13.05.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»

(30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: математика, математичний аналіз, лінійна алгебра, вища математика, вибрані розділи з вищої математики ( практикум з вищої математики)

Ужгородський НУ, 2002 Спеціальність: Математика Кваліфікація: Магістр математики, викладач

2022 Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

НПУ ім. М. П. Драгоманова. Свідоцтво 12СС 02125295/061987-18 від 09.11.2018 р. «Інноватика у викладанні математичних дисциплін» (108 год./3,6 кредита)

ТОВ «Академія цифрового розвитку». Сертифікат №16GW-065 від 19.10.2021 р. «Цифрові інструменти GOOGLE для закладів вищої, Фахової передвищої освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/002074-22 від 11.02.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: педагогіка, психологія

ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2010 Спеціальність: «Педагогіка та методика середньої освіти. Початкова освіта.Кваліфікація:вчитель початкових класів

Мукачівський ДУ, 2017 Спеціальність: Практична психологія. Кваліфікація: магістр з психології, практичний психолог, викладач психологічних дисциплін

2021 Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/006083-20 від 24.04.2020 р. «Концептуальні засади практичної психології і соціальної роботи» (30 год./1кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 127 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

Дебреценський університет, з 2021 р. навчається в аспірантурі.

Докторська школа  за програмою «Виховання та культурний розвиток» 1-й рік аспірантури зараховано як стажування.

(180 год./6 кредитів)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 86/2022 від 12.08.2022 « На крок ближче до Європи» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: географія, історія угорського народу, технології, етнографічна історія карпатського регіону

Закарпатський угорський педагогічний інститут 2003 Спеціальність: «Педагогіка та методика середньої освіти. Історія і географія». Кваліфікація: вчитель історії, географії та організатор краєзнавчо-туристичної роботи

2019 Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

ЗІППО Свідоцтво про ПК вчителів історії та правознавства № 039908 від 22.03.2019 р. СПК вчителів географії № 040049 від 22.03.2019 р. (30год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія  ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 117 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Сертифікат № 2868 від 03.11.2021 р. ПК вчителів, які  забезпечуватимуть реалізацію НУШ»
(30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 66/2022 від 12.08.2022 « На крок ближче до Європи» (30год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: основи фінансової грамотності

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,2010.Напрям підготовки «Економіка і підприємництво»; Кваліфікація: бакалавр з обліку і аудиту
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,2011. Спеціальність «Облік і аудит» Кваліфікація: магістр з обліку і аудиту
Державний університет «Житомирська політехніка»,2022. Освітньо-наукова програма «Облік і оподаткування» Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»,  Ступінь: доктор філософії

Державний університет “Житомирська політехніка” Курс “Хмарні технології у дистанційному навчанні в умовах карантину” Сертифікат №ПК 05407870/488-20 від 13.04.2020 р. (15 год./0,5 кредити)

Інститут ім. Етвеша Йожефа (м. Бая, Угорщина) Стажування/ підвищення кваліфікації у рамках програми академічної мобільності «ERASMUS +» Content of the teaching programme «Organization of accounting at the enterprises and modern features of business taxation in Ukraine» 13-17.09.2021 р.  Сертифікат від 17.09.2021 р. (30 год./1 кредити)

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus Online курс «Наукова комунікація в цифрову епоху» Сертифікат від 09.04.2022 р. 
(90 год./3 кредитів)

Інститут ім. Етвеша Йожефа (м. Бая, Угорщина) Стажування/ підвищення кваліфікації у рамках програми академічної мобільності «ERASMUS +» Content of the teaching programme «Establishing a business in Ukraine: accounting aspects and features of taxation of the IT- industry: regional aspect (on the example of Transcarpathia)» 20-24.06.2022 р.  Сертифікат від 24.06.2022 р. (30 год./1 кредитів)

Інститут ім. Етвеша Йожефа (м. Бая, Угорщина) Стажування/ підвищення кваліфікації у рамках програми академічної мобільності «ERASMUS +» Content of the teaching programme «Tax benefits for business entities, accounting and financial reporting in the conditions of war in Ukraine» 26.09.2022-07.10.2022 р. Сертифікат від 07.10.2022 р. (60 год./2 кредитів)

Навчальні предмети, які  викладає: українська мова, українська література, практикум з української мови, українська мова за професійним спрямуванням

Ужгородський НУ, 2009 Спеціальність: Українська мова та література Кваліфікація: магістр філології, викладач

2021 Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»,педагогічне звання «старший викладач»

ЗУПТ Літня педагогічна  академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 111 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво №ЗІ СПК 02139723/015558-20 від 30.10.2020 р. «Концептуальні засади викладання української мови і літератури в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво №ЗІ СПК 02139723/000999-21 від 29.01.2021 р. «Методологічні основи викладання української мови та літератури» (30 год./1 кредит)

Сумський ДУ Свідоцтво СП № 05408289/0997-21 від 26.03.2021 р. «Розбудова системи забезпечення академічної доброчесності у закладі освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво №ЗІ СПК 02139723/008018-22 від 06.05.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: основи філософських знань, вк етика та естетика

ВМУРо Л «Україна», 2006 р., Спеціальність: менеджмент організацій. Кваліфікація: спеціаліст з менеджменту організацій. НПУ ім. М.П. Драгоманова дисертація за спеціальністю 09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії.Тема: «Життєвий потенціал особистості: формування та реалізація в трансфор-маційному суспільстві»; ДК №058840 від 14.04.2010р

Закарпатський угорський інститут ім.Ф.Ракоці ІІ, 2022 р., Освітня програма: початкова освіта; професійна кваліфікація: магістр з початкової освіти, вчитель початкової школи

кандидат філософських наук

НПУ ім. М.П. Драгоманова Свідоцтво 12СС 02125295/061885-21 «Інновації у навчанні соціально-політичних дисциплін»

08-26 .02. 2021 р. (180 годин/ 6 кредитів).

Мішкольцький університет. Філологічний факультет Сертифікат № МЕ/07/2022 «Змістовні питання вищої освіти за умов онлайн навчання: розвиток та розвивання особистості» 02-31.05.2022 р.
(120 годин /4 кредити).

Навчальні предмети, які  викладає: фізична культура, фізичне виховання

Національний університет імені М.П.Драгоманова, 2014 Спеціальність: Фізичне виховання. Кваліфікація: вчитель фізичної культури

Ужгородський НУ, 2020.  спеціальність: Фізична терапія, ерготерапія; Кваліфікація: магістр.

Спеціалізація: 227.01. Фізична терапія; освітня програма: Фізична терапія; професійна кваліфікація: Фізичний терапевт

2019 Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/012299‐21 від 20.08.2021 р.

«Методологічні основи викладання фізичної культури» (30 год./1 кредит)

ГО «Платформа ОСВІТИ». Сертифікат № 5296193068277 від 26.04.2022 р. «Планування навчального матеріалу на уроках фізичної культури» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: фізика і астрономія, моделювання виробничих та економічних процесів

Ужгородський НУ, 2010. Спеціальність: Фізика. Кваліфікація:магістр фізики та вчитель інформатики, викладач

2020 Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

ЗІППО Свідоцтво про ПК вчителів фізики та астрономії  № 039606 від 22.03.2019 р. (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/011753-20 від 21.08.2020 р. «Концептуальні засади викладання фізики та астрономії в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія  ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 1 від 14.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/012136‐21 від 13.08.2021р. «Методологічні основи викладання фізики та астрономії» (30 год./1 кредит)  

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/010780‐22 від 12 .08. 2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності» (30 год./1 кредит)  

Навчальні предмети, які  викладає: «Захист України»

Ужгородський національний університет, 2000 математичний факультет, спеціальність «Прикладна математика»,  Кваліфікація: магістр прикладної математики.

Ужгородський національний університет, 2002 р. юридичний факультет, спеціальність «Правознавство», кваліфікація: юрист.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. Спеціальність «Теорія та історія держави і прави. Історія політичних і правових учень»; кандидат юридичних наук,  (ДК № 022342 від 26.06.2014 року)

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри географії та туризму ЗУІ

НПУ ім. М.П. Драгоманова. Навчально-науковий інститут неперервної освіти Свідоцтво 12 СС 02125295/042762-21

від 26.02.2021 р. «Інновації у навчанні правознавчих дисциплін» (180 год/6 кредитів)

НПУ ім. М.П. Драгоманова Свідоцтво 12СС 02125295/042762-21 «Інновації технології навчання у вищій юридичній освіті України: роль та значення»  від 26 .02. 2021 р. (180 годин/ 6 кредитів)

ЗІППО Свідоцтво №ЗІ СПК  02139723/013707-22 за модулем освітньої  програми «Фахові методики розвитку професійної компетентності» від 07.10.2022 р. (30 год/1 кредитів)

Навчальні предмети, які  викладає: вступ до фаху, мікроекономіка, макроекономіка, статистика

Мукачівський державний університет, 2009. Бакалавр «Економіка і підприємцтво». Кваліфікація: бакалавр з обліку і аудиту

Мукачівський ДУ, 2010.  Спеціальність: «Облік і аудит», магістр. Кваліфікація: облік і аудит

Мукачівський ДУ, з 2021 року навчається в аспірантурі. Спеціальність: 051 Економіка

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 33/2022 від 12.08.2022 « На крок ближче до Європи» (30 год./1 кредит)

ТОВ «Всеосвіта» Сертифікат IJ 382587 від 25.08.2022 р. «Формування світоглядних основ та компетенцій з безпеки життєдіяльності: від учня до вчителя» (30 год./ 1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: географія туризму, технологія і організація туристичної діяльності, організація готельного обслугову-вання, організація ресторанного обслуговування, логістика в туризмі

Мукачівський державний університет, 2018. Спеціальність: «Туризм»,магістр. Кваліфікація: туризмознавець

Пейчський університет, 2019, навчається в аспірантурі, спеціальність: Географія  та туризм

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 126 від 14.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

Національний університет «Києво-Могилянська акадмія». Prometeus. Сертифікат виданий 09.04.2022. р.

« Наукова комунікація в цифрову епоху» (90 год./3 кредити)

Навчальні предмети, які  викладає: фізична культура, фізичне виховання, методика навчання соціальної і здоров’язбережувальної та фізкультурної  освітньої галузі НУШ

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені ак.С.Дем’янчука, 2015. Спеціальність: фізична культура і спорт Кваліфікація: викладач фізичної культури

ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2020. Магістр початкової  освіти. Кваліфікація: вчитель початкових класів. 

2020 Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»,

підтверджено педагогічне звання «Старший вчитель»

ЗУПТ ЛПА ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 118 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/012299‐21 від 20.08.2021 р. «Методологічні основи викладання фізичної культури»

(30 год./1 кредит)

ГО «Платформа освіти». Сертифікат № 5295825865277 від 26.04.2022 р. «Планування навчального матеріалу на уроках фізичної культури» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 89/2022 від 12.08.2022 « На крок ближче до Європи» (30год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: Основи медичних знань, Вікова фізіологія та шкільна гігієна з основами медичних знань, 

Ужгородський державний університет, 1996. Спеціальність: медицина. Кваліфікація: лікар

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 115 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

Сумський державний університет. Свідоцтво СП № 05408289/2136-21 від 23.06.2021 р. «Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням навчальної платформи Moodle»
(30 год./1 кредит)

MATE Угорський аграрний університет. Сертифікат 2021/2/45 від 2021.07.15. « Збір та використання лікарських рослин в Карпатському регіоні» (30 год./1 кредит)

НПУ ім. М.П.Драгоманова. Сертифікат № 1724/21 від 29.10.2021 «Іннаватики у навчанні природничих дициплін. Основи здоров’я» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: бухгалтерський облік

Ужгородський державний університет, 1992. Спеціальність: планування промисловості. Кваліфікація: економіст

ГО «Прометеус» Сертифікат від 07.11.2020 р. «Державним службовцям про державну службу» (30 год./1 кредит)

НУ «Полтавська політехніка ім. Ю. Кондратюка» Сертифікат. № 78.-782/2020 від 25.12.2020 р. «Навчання за загальною програмою підвищення кваліфікації, які займають посади категорії «Б»» (60 год./2 кредити)

Міністерство цифрової трансформації України. Електронний сертифікат від 04.11.2021 р. «Доступ до публічної інформації» (6 год./0,2 кредита)

ГО «Центр Трансперсональної психології». Сертифікат від 30.11.2021 р. «Впровадження методів психогігієни в освітній процес» (2 год./ 0,06 кредита)

Національний університет «Києво-Могилянська Академія» Сертифікат від 02.047.2022 р. «Наукова комунікація в цифрову епоху» (90 год./ 3 кредити)

Навчальні предмети, які  викладає: математика

Ужгородський ДУ, 1985. Спеціальність: математика. Кваліфікація: математик, викладач

НПУ ім. М.П. Драгоманова Свідоцтво 12СC02125295 /001989-18 від 09.11.2018 р. «Інноватика у викладанні математичних дисциплін»- 108 годин.

IX Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та завдання сучасної науки і практики», Бордо, Франція. від 17 11. 2021. (12 год/0,4 кредита).

Свідоцтво TTMI/21/2022 01 -30 .04.2022 р. (30 год./1 кредит)

Дебреценський університет, програма мобільності «Маковець». Свідоцтво TTMI/26/2022 01 -31 .05.2022 р.

(30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: фізика і астрономія, oснови охорони праці та безпека життєдіяльності і основи метрології і стандартизації

Ужгородський ДУ, Спеціальність: фізика. Кваліфікація: фізик. Інженер

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 121 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає:

українська мова, українська література, практикум з української мови, методика навчання української мови, сучасна українська мова з практикумом

ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2011. Спеціальність: «Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література. Кваліфікація: Вчитель української мови і літератури, угорської мови і літератури та зарубіжної літератури

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені ак.С.Дем’янчука (Диплом про перепідготовку), 2013 Кваліфікація:вчитель початкових класів, практичний психолог

2021 Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 121 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/018359‐20 від 11.12.2020 р. «Концептуальні засади викладання української мови і літератури в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/016267-21 від 05.11.2021 р. «Методологічні основи викладання української мови та літератури» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/006257-22 від 15.04.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає:

алгоритмічні мови та програмування, операційні системи та системне програмування, інженерна і комп’ютерна графіка, архітектура ЕОМ, обчислювальні системи, мережі та комп`ютерні комунікації, інформатика в початковій школі та методика навчання інформатичної освітньої галузі НУШ

ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2018.  Спеціальність: Математика. магістр Кваліфікація: математик, викладач математики, вчитель інформатики (програмування)

2021 Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

ЗІППО Свідоцтво № ЗІСПК 02139723/009325-20 від 05.06.2020 р. «Концептуальні засади викладання інформатики в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 10 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008906‐21 від 14.05.2021 р. «Методологічні основи викладання інформатики» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Свідоцтво № СПК 144/2021 від 13.08.2021 р.

«Розвиток цифрових компетентностей та методологія вимірювання знань» (30 год./1 кредит)

TОВ «Академія цифрового розвитку» Сертифікат № 17GW-139, від 19.10.2021 р. «Цифрові інструменти GOOGLE для   закладів вищої, фахової передвищої освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/009007-22 від 13.05.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності»(30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: педагогіка, історія педагогіки, основи педагогічної майстерності, загальна психологія, загалні основи педагогіки

Дрогобицький державний педінститут ім. І. Франка, 1992. Спеціальність: Педагогіка і методика початкового навчання. Кваліфікація: вчитель початкових класів

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені ак.С.Дем’янчука (Диплом про перепідготовку), 2010. Кваліфікація: вчитель початкових класів, практичний психолог

2022 Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Викладач-методист»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 136 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. Сертифікат  СС 38282994/1736-21 від 13.04.2021р. ПК голів циклових комісій закладів ФПО «Інноваційна педагогічна діяльність в закладах фахової передвищої освіти» (16 год./0,53 кредита)

„Járd végig!” EFOP-3.10.1-17-2017-00003 Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete Sorszám: PI/7-219/2021 2021.07.31. „Kárpárpát-medencei Nyári Pedagógus Akadémia” (30 год./1 кредит)

НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. Сертифікат  СС 38282994/3529-21 від 12.10.2021 р. «Сучасні методологічні та дидактичні засади організації інноваційного освітнього середовища в умовах диджиталізації освітнього процесу»

(16 год./0,53 кредита)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/004339-22 від 25.03.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності вчителів початкових класів ЗЗСО з навчанням мовами національних меншин у контексті НУШ »(30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: вступ до фаху, соціальна педагогіка, історія соціальної роботи, методика навчання математичної освітньої галузі 

Ужгородський державний університет, 1998. Спеціальність: Математика. Кваліфікація: математик, викладач математики

Національний педагогічний університет ім.М.П. Драгоманова, 2019. Дисертація за спеціальністю 0013 Теорія і  методика професійної освіти. Тема: Формування академічної культури майбутніх педагогічних працівників у закладах вищої освіти ДК № 055397 від 16.12.2019

кандидат педагогічних наук

2022 Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Викладач-методист»

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008704-20 від 05.06.2020 р. «Світоглядні засади концепції «НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 112 від 28.08.2020р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. Сертифікат  СС 38282994/2529-20 від 04.12.2020 р. Програма підвищення кваліфікації керівників закладів фахової передвищої освіти» (16 год./0,53 кредита)

Universitatea Sapientia. Sapientia Hungarian University of Transylvania „Leader of Higher Educational Institution” Certificate 2021/4-19/7 від 12.04.2021 р. (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008955-21 від 14.05.2021 р. «Методологічні основи викладання математики» (30 год./1 кредит)

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie Certifikate № 402 від 25.06.2021 р. „Szkolnictwo wyższe w Polsce przez pryzmat systemów edukacyjnych krajów Unii Europejskiej” (180 год./6 кредитів)

ТОВ «Всеосвіта». Сертифікат від 19.05.2022 р. «Сучасні підходи та інструменти профорієнтації  у закладах освіти» (8 год./ 0,27 кредита)

ГО «Асоціація науковців України». Сертифікат «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку» 07 .06. 2022 р., м. Дебрецен, Угорщина (15 год./0,5 кредита)

ТОВ «Всеосвіта». Сертифікат № NZ 587334 від 13.07.2022 р. «Конфлікт інтересів посадових осіб за антикорупційним законодавством України» (2 год./0,06 кредита)

Навчальні предмети, які  викладає: біологія і екологія, основи екології, Захист України (медико-санітарна підготовка для дівчат

ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ 2020, Спеціальність: Біологія. Кваліфікація: магістр біології, професіонал з біології та екології

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 123 від 28.08.2020р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво №ЗІ СПК 02139723/006307-21 від 02.04.2021 р. «Методологічні основи викладання біології та екології»

(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво №ЗІ СПК 02139723/ 003863-22 від 25.03.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: математика, елементарна математика, дискретна математика, теорія ймовірності та математична статистика, чисельні методи оптимізації, ВК практикум з вищої математики

Ужгородський державний університет, 1992. Спеціальність: Математика.Кваліфікація: математик, викладач

2018 Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії». Присвоєно педагогічне звання «викладач-методист»

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/009292-20 від 05.06.2020 р. «Концептуальні засади викладання математики в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 141 від 28.08.2020 р. «Методика та технології дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008947‐21 від 14.05.2021 р. «Методологічні основи викладання математики»

(30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Свідоцтво № СПК 147/2021 від 13.08.2021 р. «Розвиток цифрових компетентностей та методологія вимірювання знань» (30 год./1 кредит)

TОВ «Академія цифрового розвитку». Сертифікат № 20GW-073, від 19.10.2021 р. «Цифрові інструменти GOOGLE для   закладів вищої, фахової передвищої освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008800-22 від 13.05.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: інформатика, спеціалізація з програмування, бази даних та інформаційні системи, практикум з програмування, теорія систем і керування

ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2017. Спеціальність: Математика. Кваліфікація: магістр математики, викладач математики, вчитель математики і інформатики

2022 Присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

ЗІППО Свідоцтво ЗІ СПК 02139723/009322-20 від 05.06.2020 р. «Концептуальні засади викладання інформатики в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 6 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008902‐21 від 14.05.2021 p. «Методологічні основи викладання інформатики»

(30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008996-22 від 13.05.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: угорська мова, угорська література, зарубіжна література

Ужгородський НУ, 2003. Спеціальність: Мова та література (угорська).Кваліфікація: філолог, викладач

2022 Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» Присвоєно педагогічне звання «Старший викладач»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 133 від 28.08.2020р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/015031‐20 від 16.10.2020 р. «Концептуальні засади викладання угорської мови і літератури (угорська та зарубіжна) в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Свідоцтво № СПК 149/2021 від 13.08.2021 р. «Розвиток цифрових компетентностей та методологія вимірювання знань» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/015738-21 від 22.10.2021  р. «Методологічні основи викладання угорської мови та літератури» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/ 004246-22 від 25.03.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності» (30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: основи права, основи соціально- правового захисту особистості

Ужгородський національний університет, 2005. Спеціальність: право. Кваліфікація: спеціаліст з права

ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2019. Спеціальність: філологія.  Кваліфікація: магістр з філології, професіонал з угорської філології мови і літератури

Підвищення кваліфікації з аграрного права (сільськогосподарська дорадча служба), Університет ім. Святого Іштвана та Міністерство аграрної політики Угорщини, Центр підвищення кваліфікації, номер свідоцтва: 2019/29/SZIE/15 від 03 червня 2019 року;

– Підвищення кваліфікації “Усе, що треба знати про забезпечення прав підлітків в Україні”

– Підвищення кваліфікації “Права людини в освітньому просторі”

Навчальні предмети, які  викладає: іноземна (німецька) мова

Ужгородський національний університет, 2012. Спеціальність: Мова і література (німецька). Кваліфікація: Філолог, викладач німецької мови та світової літератури

2022 Присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» 

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/ 011135-21 від 25.06.2021 р. Підвищення кваліфікації вчителів німецької мови

(30 год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: інформатика

Ужгородський національний університет, 2012. Спеціальність: математик. Кваліфікація: математик, викладач математики та інформатики

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 98/2022 від 12.08.2022 « На крок ближче до Європи» (30год./1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: основи корекційної педагогіки та інклюзивної освіти в початковій школі

Закарпатський угорський інститут ім.Ф.Ракоці ІІ, 2011. Спеціальність: початкове навчання. Кваліфікація: вчитель початкових класів.

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2017. Спеціальність: корекційна освіта. Кваліфікація: логопед, педагог-дефектолог дошкільних закладів для дітей з порушеннями мовлення.

Мукачівський ДУ, 2017. Спеціальність: практична психологія. Кваліфікація: магістр з психології, практичний психолог, викладач психологічних дисциплін.

спеціаліст, старший викладач

НПУ ім. М.П. Драгманова Свідоцтво 12СС02125295/062572 20 «STEM-освіта та Case-study як сучасні освітні технології» 23.10.2020 р. (3 кредити /90 год.)

Громадська організація «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури». Тренінг «Лінгвотерапія: творчий розвиток та саморегуляція особистості». Свідоцтво No 36-ПК/Л від 24.02.2022 р. Тема підвищення кваліфікації: «Техніки регуляції та саморегуляції психоемоційних станів майбутніх фахівців засобами лінгвотерапії». (0,5 кредита /15 год.)

Навчальні предмети, які  викладає: основи педагогічних вимірювань та організація діяльності дітей у початковій школі, методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі НУШ

Ужгородський національний університет, 2009 р. Спеціальність: мова та література (англійська). Кваліфікація: філолог, викладач англійської мови та світової літератури.

НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008 р. Спеціальність: початкове навчання. Кваліфікація: викладач педагогіки, вчитель початкових класів.

Рівненський державний гуманітарний університет, 2019 р.  Дисертація за спеціальністю: 13. 00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки на тему: Розвиток змісту шкільної гуманітарної освіти на Закарпатті в період 1919–1939 рр. ДК № 055397 від 16.12.2019 р.

 кандидат педагогічних наук

МОН України МДУ. Сертифікат № 0173 25.08.- 07.10.2021 р. «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання інноваційних технологій в НУШ» (6 кредитів /180 год.)

Навчальні предмети, які  викладає: охорона праці та безпека життєдіяльності

Ужгородський НУ, 2002 Спеціальність: біологія Кваліфікація: біолог, викладач біології

спеціаліст, «старший викладач»

Навчальні предмети, які  викладає: фінанси, гроші та кредит, податкова система, бухгалтерський облік і основи банківської справи

Європейський університет. Тернопільська філія, 2012. Спеціальність: Облік і аудит. Кваліфікація: спеціаліст з обліку і аудиту

2021 Встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії»

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 137 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

Підвищення кваліфікації ( стажування) на кафедрі менеджменту, фінансів та обліку і оподаткування ЗВО « Східно-європейський слов’янський університет» 22 – 31.03. 2021 р. «Інформаційні технології в бухгалтерському обліку».

(40 год. /1,3 кредита)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Свідоцтво № 35/2022 про підвищення кваліфікації за модулем «На крок ближче до Європи» (30 год. /1 кредит)

Навчальні предмети, які  викладає: основи права

Львівський ДУВС, 2016 р., Спеціальність: правознавство Кваліфікація: магістр за кваліфікацією юриста

Навчальні предмети, які  викладає: вступ до фаху, педагогічні технології у дошкільній освіті, практикум з ігрової діяльності 

МДУ, 2017 р. Спеціальність: Дошкільна освіта. Професійна кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач дошкільної педагогіки, вихователь дітей дошкільного віку

Навчальні предмети, які  викладає: анатомія, вікова фізіологія і  гігієна дітей дошкільного віку, методика ознайомлення дітей з природою, методика навчання природничої освітньої галузі НУШ

Ужгородський державний університет, 1985. Спеціальність: Біологія. Кваліфікація: біолог, викладач біології і хімії.

2022 Підтверджено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «Викладач- методист»

Сумський ДУ. Свідоцтво СП № 05408289/2251-21 від 01.07.2021 р. «З електронних засобів та дистанційних  технологій навчання» (120 год./4 кредити)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial