Психологічна служба

Працівник психологічної служби 

Ланці Вікторія Гейзівна практичний психолог
Освіта: 
ü  Мукачівський державний університет, 2017 р. Спеціальність за освітою: Практична психологія;
ü  Реформатський університет ім. Гашпара Каролі, 2020 р. Спеціаліст з охорони психічного здоров’я.
ü  Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2010 р. Спеціальність за освітою: Початкове навчання;

Вас вітає психологічна служба Фахового коледжу Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ.

Робота психологічної служби коледжу спрямована на вирішення поточних процесів навчального процесу та особистих проблем, з якими до психолога звертаються здобувачі освіти, батьки, викладачі та співробітники коледжу.

Мета діяльності психологічної служби Фахового коледжу:

 • Актуалізація адаптивних і компенсаторних ресурсів особистості, стабілізація емоційної сфери, мобілізація психологічного потенціалу учасників освітнього процесу, формування стійкості до стресу в умовах карантинних заходів;
 • забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних, та інших індивідуальних особливостей;
 • сприяння створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти, соціального та інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти;
 • підвищення якості формування медіа-інформаційної культури особистості, що передбачає принципову трансформацію системи особистого захисту та протидії негативним впливам в умовах медіакратії, інформаційних війн, наявності великої кількості сумнівних інформаційних джерел, спаму і флуду, токсичної пропаганди і реклами, інформаційного перевантаження та інформаційних ризиків у контексті сучасних суспільних викликів, зумовлених пандемією COVID-19 та військовими діями на Сході України.

 

Пріоритетні завдання діяльності психологічної служби закладу у 2021/2022 навчальному році:

 • консультування (індивідуальне, групове) за запитом учасників освітнього процесу;
 • формування конструктивних способів вирішення складних життєвих ситуацій та адаптивних копінг-стратегій у всіх учасників освітнього процесу;
 • стабілізація емоційної сфери особистості, формування позитивної життєвої перспективи;
 • активізація процесів самопізнання, самосприйняття, саморегуляції і самоконтролю, побудова позитивного образу майбутнього;
 • формування психосоціальної стійкості до стресу;
 • надання своєчасної психологічної допомоги потерпілим від булінгу (цькувань);
 • запобігання емоційному вигоранню у батьків і педагогів;
 • профілактика дискримінації і стигматизації людей, які хворіють або перехворіли на COVID-19;
 • протидія торгівлі людьми;
 • підвищення адаптаційних можливостей учителя до нових умов організації освітнього процесу;
 • профілактика суїцидальної поведінки, вживання психоактивних речовин та алкогольних напоїв серед молоді, девіантної поведінки молоді (правопорушення, пияцтво, наркоманія, токсикоманія) тощо;
 • проведення соціально-педагогічної і психологічної просвітницької діяльності, надання інформації всім учасникам освітнього процесу щодо збереження їхнього соціального благополуччя і психічного здоров’я;
 • проводити просвітницько-профілактичні заходи з учасниками освітнього процесу щодо медіаграмотності та медіазахисту, профілактика кібербулінгу;
 • виконання заходів Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища в Новій українській школі, затвердженої Указом Президента України від 25 травня 2020 року № 195/2020;
 • створення «Школи свідомого батьківства» для поширення серед батьків інформації щодо запобігання всім формам насильства та актуальним медіа загрозам;
 • профілактика та подолання конфліктності й жорстокого поводження в учнівському середовищі;
 • формування культури академічної доброчесності;
 • просвітницька і профілактична робота з подолання злочинності серед неповнолітніх.

Принципи психологічної служби:

 • Принцип науковості– здійснення діяльності на основі досягнень сучасної психології з використанням валідних діагностичних методик, що пройшли апробацію на території України та містять вікові тестові норми;
 • Принцип гуманізації навчально-виховного процесу– пріоритету інтересів особистості дитини;
 • Принцип розвивального характеру діяльності;
 • Принцип сенситивності– урахування вікової періодизації в розвитку певних видів психічної діяльності;
 • Принцип індивідуального підходу– урахування індивідуальних темпів та напрямів розвитку особистості дитини;
 • Принцип системності– розгляд явищ у системі навчально-виховного процесу та сукупності взаємодії суб’єктів педагогічного процесу.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial