Облік і оподаткування

З 2014 року, року заснування Коледжу, структурного підрозділу Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ, здійснюється підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю «Бухгалтерський облік», перейменовану у 2015 році  на спеціальність 071 «Облік і оподаткування» (відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей 2015 року).

Метою освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» є підготовка спеціалістів нової якості, які здатні в умовах ринкових відносин прийняти рішення з певною економічною ефективністю для організацій, підприємств та установ (незалежно від галузі діяльності та форм власності), забезпечення потенційних роботодавців Закарпатського регіону фахівцями з бухгалтерського обліку та оподаткування.

Трансформаційні процеси, які відбуваються в Україні, реалізація програм соціально-економічного розвитку Закарпатського регіону, утворення об’єднаних територіальних громад, інвестування в розвиток малого й середнього приватного бізнесу за програмами БФ «Закарпатський центр економічного розвитку «Еган Еде», Фонду імені Габора Бетлена зумовили зростання попиту на кваліфікованих фахівців, які спеціалізуються на питаннях обліку та оподаткування. Професія бухгалтера стала затребуваною на ринку праці. Це призвело до збільшення  кількості абітурієнтів Фахового коледжу ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ у 2019 році.

Ліцензований обсяг прийому на спеціальність «Облік і оподаткування»  – 25 осіб денної форми навчання щорічно.

Наразі на трьох курсах навчається загалом 49 здобувачів освіти, з них 34 -здобувачі   освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і 15 здобувачів фахової передвищої освіти ступеня фаховий молодший бакалавр .

Циклова комісія бухгалтерсько-економічних дисциплін відповідає за розробку навчально-методичного комплексу професійної і практичної підготовки за програмою «Облік і оподаткування», виконує організаційну, виховну, контрольну й науково-методичну роботу.

Спеціальність «Облік і оподаткування» акредитовано Міністерством освіти і науки України у 2017 році.

У період 2016-2019 р.р. циклову комісію бухгалтерсько-економічних дисциплін очолювала Семйон Вікторія Сергіївна  кандидат економічних наук, магістр з обліку і аудиту, доцент кафедри обліку і аудиту ЗУІ, заступник керівника Закарпатського представництва ГС «Палата аудиторів і бухгалтерів України».

 Склад циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін

Магурська Ріта Йожефівна – голова циклової комісії, магістр з обліку і аудиту.

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки: «Вступ до спеціальності»,  «Економічна теорія», «Гроші та кредит», «Основи наукових досліджень», «Економічний аналіз».

Члени циклової комісії:

Давід Олександра Тіборівна – викладач, магістр зі спеціальності «Менеджмент»

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки: «Економіка підприємства».

Денч Агнеш Гейзівна  – викладач, магістр філології, спеціаліст першої категорії.

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки: іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням.

Джанда Галина Богданівна –  – викладач, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки: українська мова за професійним спрямуванням.

Кедебец Герги Олександрович – викладач, спеціаліст з обліку і аудиту.

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки: «Інформаційні системи і технології в обліку» «Податкова система», «Облік і звітність оподаткуванні»,  «Звітність підприємства».

Керівник виробничої практики.

Лоскоріх Габріелла Людвиківна – викладач, магістр з обліку і аудиту, аспірант кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Державного університету «Житомирська політехніка».

Асоційований член ГС «Палата аудиторів і бухгалтерів України».

Удостоєна звання «Бухгалтер 2018 року», володарка ордену «Гордість галузі» (2021 р.)

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік».

Шебештень Едіна Гейзівна – спеціаліст з економіки підприємства, аспірант ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Організація обліку на малого бізнесу».

Радик  Ірина Ладиславівна – викладач української мови та літератури, секретар циклової комісії

27 квітня 2019 року члени циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін за ініціативи та сприяння к.е.н., доц. Семйон Вікторії Сергіївни взяли участь у Міжнародній практичній конференції «Фінансово-економічні аспекти освіти «MoneyStar» у м. Будапешт, на якій обговорювали проблемні питання розвитку та підвищення рівня фінансової грамотності молоді.

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» з підготовки  фахових молодших бакалаврів забезпечує формування загальних і фахових компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти, оволодіння економічними знаннями та практичними навичками з обліку для вирішення конкретних завдань, прийняття управлінських рішень у сфері оподаткування.

Якісна підготовка майбутніх спеціалістів вимагає не лише набуття теоретичних і практичних знань, а й здійснення наукової діяльності з метою  формування  в здобувачів  комплексу знань з теоретичних та методологічних основ щодо наукових досліджень, методів їх проведення з урахуванням особливостей за напрямком підготовки та належного оформлення отриманих результатів. Таким чином, важливою складовою частиною освітнього процесу є виконання дослідження у рамках опанування навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» у формі написання курсової роботи. Тематика курсових робіт охоплює сукупність актуальних економічних проблем, передбачає виконання індивідуального практичного завдання з визначення методів і прийомів бухгалтерського обліку, проведення економічного аналізу діяльності підприємств.

Результати власного дослідження студенти презентують під час публічного захисту-виступу.

Практична підготовка студентів є невід’ємною й обов’язковою складовою  освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня, зокрема  відіграє важливу роль в адаптації здобувачів до сучасних потреб ринку праці та їх самореалізації. Виробнича практика проводиться відповідно до укладених довгострокових договорів та угод про співпрацю на базі підприємств–партнерів: Берегівська міська рада, Великоберезька сільська рада, Гатівська сільська рада, Дийдянська сільська рада, Косоньська сільська рада, Управління соціального захисту населення Берегівської РДА, Берегівське об’єднання ринків і магазинів «Сільгосппродукти», Управління освіти та культури Берегівської міської ради, ГО «ПРО КУЛЬТУРА СУБКАРПАТІКА», ПП «ТЕНДЕР ЦЕНТРУМ».

Виробнича практика безперервна, тривалість практики становить 5 тижнів.

Під керівництвом професіоналів студенти-практиканти мають можливість вдосконалити набуті компетенції, оволодіти початковим професійним досвідом роботи із первинною, фінансовою документацією та іншими видами звітності, засвоїти організацію бухгалтерського обліку в залежності від специфіки діяльності суб’єкта господарювання.

До викладання навчальних дисциплін професійної підготовки залучаються висококваліфіковані науково-педагогічні працівники ЗУІ  та  провідні фахівці – головні бухгалтери, приватні бухгалтери, податкові експерти, підприємці з багаторічним досвідом роботи.

За планом виховної роботи викладачі циклової комісії організовують і  проводять інтерактивні заходи профорієнтаційного спрямування. У 2016 році започатковано відзначення професійного свята Міжнародного дня бухгалтера (International Accounting Day). Традиційно щороку 12 листопада студенти ІІІ курсу запрошують гостей до круглого столу. Досвідчені економісти, бухгалтери-практики, податкові експерти, фінансові директори, підприємці розповідають майбутнім обліковцям про ази професії економіста, акцентуючи увагу на важливість роботи бухгалтера, особливості, виклики, можливі труднощі в діяльності.

Серед спікерів заходу, проведеного у 2019 році: начальник відділення філії АТ «Укрексімбанк» в місті Берегове, головний бухгалтер Косоньської сільської ради, співробітники фінансового відділу Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ, бухгалтер ТОВ «Нумінатор», обліківці приватних підприємств, інші фахівці Берегівського району. Змістовні розповіді гостей  про свій професійно-життєвий шлях сприяли формуванню активної життєвої позиції та професійної мотивації студентів, майбутніх колег.

З метою  формування, розвитку та закріплення духу конкурентноспроможності  майбутніх фахівців проводиться інтелектуальна гра «Економічний брейн-ринг», змагання між студентами коледжу та інституту. У програмі гри турнір рекламних відео-роликів і маркетингових комунікацій, підготовлених студентами на заздалегідь оголошену тематику; відгадування вікторин, кросвордів; гострі дискусії, що базуються  на знаннях теорії економічних дисциплін, вимагають креативного мислення й неабияких ораторських умінь у відстоюванні своєї позиції і власної думки. У 2018 році в інтелектуальній грі «Економічний брейн-ринг»” перемогу і звання «Кращий економіст року» («The best economist») здобула команда коледжу під назвою «В’язні коледжу».

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» із задоволенням та великим бажанням активно беруть участь у різноманітних конкурсах, навчальних змаганнях, економічних іграх, які дають змогу розвинути економічне мислення, проявити творчі здібності та удосконалити комунікативні навички, зокрема вікторині «MoneyStar», позааудиторному бінарному заході для старшокласників «Гра на фондовому ринку», економічному турнірі,  естафеті  «Хто що знає», чемпіонаті завоювання, конкурсі «Гроші на магніті».

Студент ІІІ курсу Копас Іштван успішно пройшов відбірковий тур і отримав запрошення на фінал бізнес-гри «Money Magnet» у місті Клуж-Напока (Румунія), де змагаючись з найкращими 15 конкурсантами,  посів 8 місце.

У 2020 році відбулася зустріч студентів із випускниками коледжу. Учасниками Дня кар’єри були здобувачі освітнього рівня бакалавра ЗУІ та інших закладів вищої освіти, вони поділилися спогадами про найкращі, найяскравіші роки студентства в коледжі та набутий досвід, який заклав основу для продовження навчання.   Дружелюбна атмосфера зустрічі, відверті діалоги надали можливість студентам коледжу усвідомити правильність вибору професії, зрозуміти важливість самовиховання, і те, що дисциплінованість, працьовитість, рішучість і постійне навчання є запорукою успішної кар’єри.

Майбутні фахівці – активні учасники мандрівок в Карпати, подорожей по визначних місцях Закарпаття, поїздки до Львова. Студенти-обліковці щороку змагаються за право взяти участь в інтерактивних  екскурсіях, організованих для молоді Товариством Ракоці. За допомогою цільових грантів було організовано навчальні екскурсії в міста: Будапешт, Шарошпатак, Шаторальяуйхей, Сейпгальм, Капошвар (Угорщина), Кошице (Словаччина), Клуж-Напока (Румунія), Веленце.

Для успішної реалізації освітніх завдань члени циклової комісії активно застосовують передові інформаційні технології, проходять стажування в закладах вищої освіти, щорічно навчаються на курсах підвищення кваліфікації.

Члени циклової комісії забезпечують підготовку висококваліфікованих майбутніх фахівців із сучасним економічним мисленням, здатних вчасно реагувати на виклики та труднощі професії у процесі діджиталізації суспільства.

Більшість випускників спеціальності «Облік і оподаткування» продовжують навчання в закладах вищої освіти України та за кордоном: Закарпатський угорський  інститут ім. Ф. Ракоці ІІ («Облік і оподаткування», «Англійська мова», «Історія», «Біологія та екологія», «Математика та інформатика»),  Ужгородський національний університет (факультет міжнародних економічних відносин), Будапештський університет імені Лоранда Етвеша (спеціальність «Право»), Сегедський  університет (спеціальність «Угорська мова та література»), Будапештський університет Корвіна (спеціальність «Міжнародні відносини»), Дебреценський університет (біологічний факультет).

 У результаті успішного виконання освітньої програми професійної підготовки за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» випускники на урочистому святі отримали  дипломи молодшого спеціаліста. 41 випускнику присвоєно кваліфікацію молодшого спеціаліста з бухгалтерського обліку.

Випускниця 2019 року Барбара Дарчі отримала диплом молодшого спеціаліста з відзнакою, була визнана кращою серед усіх випускників коледжу й удостоєна почесного звання «Студент року».

Серед випускників є такі, які успішно поєднують роботу і навчання заочно, зокрема такі, які  працевлаштувалися з дипломом молодшого спеціаліста.