Соціальна робота

Найвищою соціальною цінністю правової, демократичної й соціальної держави є людина, її життя, честь і гідність, недоторканість і безпека. В умовах політичної та фінансової нестабільності в державі зростає рівень соціальної напруги, спостерігається загострення не тільки традиційних соціальних проблем, до яких відносяться: інвалідність, малозабезпечені та неблагонадійні сім’ї, безробіття, дитяча безпритульність, асоціальна поведінка підлітків і молоді, пенсійний вік, але й поява нових проблемних ситуацій: наслідки інформаційного впливу, карантинних обмежень, масового переселення людей, повоєнна реабілітація й тому подібне. Як наслідок можна в один момент опинитися за межами соціуму й потрапити до категорії соціально незахищених людей, які потребують кваліфікованої допомоги.

Освітньо-професійну підготовку за спеціальністю 234 «Соціальна робота» у Фаховому коледжі Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ  забезпечує циклова комісія з соціальної роботи, яка функціонує з 2014 року.

Склад циклової комісії «Соціальна робота»

Гогола Стефан  –  голова циклової комісії, викладач, спеціаліст вищої категорії

Керівник практичної підготовки.

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки:

Психологія, Методика соціально-психологічної роботи,

Прикладна методика  в соціальній роботі, Основи інклюзивної освіти.

Шовш Катерина – викладач-методист, кандидат педагогічних наук,

спеціаліст вищої категорії.

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки:

Вступ до спеціальності, Соціальна педагогіка.

Гіреш-Ласло Корнелія – викладач, спеціаліст

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки:

Людина в сучасному соціумі, Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями

Керестьен Габріелла – викладач, спеціаліст

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки:

Педагогіка, Теорія та історія соціального виховання.

Кноблох Єлізавета – викладач, магістр, спеціаліст другої категорії

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки:

Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням,

Англійська мова (факультатив).

Кудлотяк Крістіна – викладач, спеціаліст першої категорії

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки:

Основи культури і техніки мовлення (Красномовство),

Основи сценарної роботи соціального педагога, Дозвіллєва діяльність.

Ланці Вікторія – викладач,  магістр, спеціаліст

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки:

Педагогіка сімейного вихованняня.

Папп Агота – викладач, спеціаліст

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки:

Основи медичних знань (Гігієна, анатомія, фізіологія, валеологія)

Форкош-Кордонець Габріелла – викладач, спеціаліст

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки:

Основи соціально- правового захисту особистості.

У програмі професійної підготовки фахівців з соціальної роботи оволодіння теоретичними знаннями психології й педагогіки, методикою соціально-педагогічної й профілактичної роботи,  основами юридичної грамотності, знання соціальних стандартів та міжнародних конвенцій щодо захисту прав дитини і людини, набуття умінь надання першої медичної допомоги, догляду за людьми з обмеженими фізичними можливостями.

Здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з соціальної роботи можуть працювати в закладах освіти та установах системи соціального захисту населення Закарпатського регіону. В процесі навчання студенти набувають навиків роботи з покращення соціальної інтеграції в соціум дітей, що відносяться до категорії «вразливих», вивчають прийоми розвитку соціальних навичок дітей, збереження і зміцнення психічного здоров’я учнів,  методи попередження та виявлення булінгу серед підлітків, здійснення волонтерської діяльності та виконання заходів для підвищення соціального статусу людей, які потрапили в складні життєві обставини.

Підготовка спеціалістів з соціальної роботи у Фаховому коледжі ЗУІ здійснюється угорською мовою, циклова комісія має шестирічний досвід такої роботи.

Практична підготовка соціальних робітників передбачає обов’язкове перебування здобувачів освіти в закладах освіти й соціального захисту, що є своєрідним випробуванням на професійну придатність, перевіркою здатності бути людиною, яка відчуває покликання допомогти обездоленим дітям і нужденним людям, співпереживати тим, хто опинився в скрутній ситуації, аналізувати складні проблеми, проводити заходи, спрямовані на вирішення цих проблем, іноді навіть проти бажання людей.

У наскрізній програмі практичної підготовки три види практики: практика в літніх і оздоровчих таборах (4 семестр) в ролі фасилітаторів; навчальна практика (малими групами) в будинках для людей похилого віку та інвалідів, дітей з фізичними видами  проводиться в 5 семестрі; виробнича практика в 6 семестрі передбачає часткове виконання посадових обов’язків доглядача, помічника вихователя закладу чи установи, вивчення режиму й плану роботи даного закладу, опис структури й функціонування, а також виконання індивідуального завдання, ведення щоденника й підготовку звіту  виробничої практики.

Бази практики:

  • Берегівський ліцей імені Есе Томаша
  • Берегівська гімназія “Опре Рома”
  • Дитячий будинок милосердя “Добрий самаритянин”
  • Реабілітаційний центр “Елім” с.Гетєн
  • Будинок пристарілих Діаконічного відділу Управління Закарпатської реформатської церкви

Для поглиблення й узагальнення теоретичних знань із предметів професійної підготовки, застосування їх до розв’язання конкретних фахових завдань протягом третього року навчання здобувачі освіти за спеціальністю 234 «Соціальна робота» працюють над курсовою роботою. Тематика курсових робіт охоплює сукупність актуальних соціально-правових проблем і передбачає виконання індивідуального практичного завдання з визначення методів і прийомів соціальної роботи. Результати власного дослідження студенти презентують під час публічного захисту-виступу.

В рамках програми міжнародної співпраці  Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ і закладів вищої освіти Угорщини відбувається обмін досвідом соціально-педагогічної роботи між викладачами і студентами. Щосеместрово коледж відвідують групи волонтерів, які проводять інтерактивні тренінги, навчають студентів координовано діяти в нестандартних ситуаціях і оптимально безпечного виходу з конфлікту, з підручних засобів виготовляти дидактичний матеріал, планувати й проводити благодійні акції. Тісні контакти встановлено також з викладачами Дебреценського університету, які на базі ЗУІ здійснюють освітньо-професійну підготовку бакалаврів за неакредитоаваною  спорідненою спеціальністю «Соціальна педагогіка».

Майбутні соціальні працівники беруть активну участь у регіональних програмах і акціях, студенти випускного курсу щороку проводять планові заходи до Всесвітнього дня ромів, організовують збір книжок та пізнавальних ігор для дітей-ромів Берегівської загальноосвітньої школи № 7; студенти всіх курсів залучаються до благодійних акцій «Від серця до серця», «Різдвяний подарунок», волонтерських програм місцевого радіо та релігійних громад; вони учасники культурно-масових заходів ЗУІ, концертних програм,  творчих звітів хорового співу, календарно-обрядових свят і національних фестивалів Берегівщини і Закарпаття.

За планом позанавчальної роботи циклової комісії викладачі організовують колективне відвідування вистав Закарпатського угорського національного театру імені Д. Ійеша з метою культурного розвитку студентів і формування естетичних смаків, для формування стійкої громадянської позиції й національно-патріотичного виховання щороку у березні проводять тематичний конкурс декламаторів «Виголошую промову».

 Серед новацій циклової комісії із запровадження сучасних технологій
у навчально-виховний процес: проведення нестандартних занять на сцені театру, рольлві ігри, тренінг із сенсибілізації до Міжнародного дня людей з інвалідністю, інтерактивна зустріч з майбутніми студентами у День відкритих дверей, виготовлення профорієнтаційних стендів, опитування абітурієнтів з метою допомоги у виборі спеціальності.

Успішне виконання програми професійної і практтичної підготовки за спеціальністю 231 «Соціальна робота» надає право випускникам складати комплексний кваліфікаційний іспит на відповідність освітньо-професійній кваліфікації. За час діяльності циклової комісії 41 випускнику /43 випускникам на урочистому святі вручено дипломи і присвоєно кваліфікацію молодшого спеціаліста з соціальної роботи.

Більшість випускників продовжують здобувати вищу освіту за рівнем бакалавра в Закарпатському угорському інституті імені Ф.Ракоці ІІ, навчаються за програмами підготовки Освіта/Педагогіка (початкова освіта, дошкільна освіта, українська мова і література, угорська мова і література, англійська мова і зарубіжна література, історія і суспільствознавство), окремі випускники навчаються в Дебреценському університеті (Угорщина), поглиблюючи набуті у Фаховому коледжі ЗУІ знання, мріють реалізувати себе в науково-дослідницькій роботі з вирішення світових соціальних проблем і оздоровлення суспільства.