Про коледж

Фаховий коледж
Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

Засновник закладу:

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 

Тип закладу:

заклад фахової передвищої освіти

Акредитація закладу:

ІІ рівень акредитації

Рік заснування:

2013

Спеціальності та ліцензійний обсяг:

  • 012 Дошкільна освіта – 25 осіб
  • 231 Соціальна педагогіка 20 осіб
  • 113 Прикладна математика 25 осіб
  • 071 Облік і оподаткування 25 осіб
  • 242 Туризм 25 осіб

Тривалість навчання:

3- 4 роки (залежно від спеціальності)

Форма навчання:

денна

Мова навчання:

 українська, угорська, англійська

Документи про освіту:

Свідоцтво про повну загальну середню освіту
Диплом молодшого спеціаліста (до 2023 року)
Диплом фахового молодшого бакалавра (з 2024 року)

Фаховий коледж Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ знаходиться в місті Берегове Закарпатської області, функціонує як структурний підрозділ закладу вищої освіти приватної власності «Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ» за організаційної підтримки й фінансування Благодійного Фонду За Закарпатський угорський інститут, засновника закладу. Фаховий коледжу ЗУІ ім. Ф.Ракоці ІІ акредитовано Міністерством освіти і науки України.

З 2014 року це єдиний в регіоні коледж з угорською мовою навчання, який забезпечує здобувачам повну загальну середню освіту, а також професійну підготовку спеціалістів відповідно до потреб і запитів  регіонального ринку праці.

Коледж Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ розпочав освітню діяльність за п’ятьма спеціальностями у 2014 році.

На даний час у коледжі щороку навчається  понад 300 студентів.

Відповідно до Закону про фахову передвищу освіту коледж набув статусу закладу фахової передвищої освіти,  у 2020 році коледж перейменовано. Тепер наш заклад називається Фаховий коледж Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ. До 2020-2021 навчального року у Фаховому коледжі ЗУІ ім.Ф. Ракоці ІІ набір студентів проводився з підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня: молодший спеціаліст. У 2020 році розпочато підготовку здобувачів фахової передвищої освіти освітньо-професійного ступеня: фаховий молодший бакалавр.

Навчаються проводиться українською, угорською, англійською мовами. Всі студенти коледжу отримують стипендію. Виконавши успішно освітньо-професійну програму підготовки, студенти отримують диплом молодшого спеціаліста, а з 2024 року – фахового молодшого бакалавра. Випускники мають можливість влаштуватися на ринку праці або  продовжити навчання  на другому курсі закладу вищої освіти для здобуття  ступеня бакалавра.

Наш заклад – це спільнота людей, сповнених життєвої енергії й ентузіазму, готових долати труднощі й відстоювати свої права, рішуче протистояти  суспільним та економічним викликам.

Ми діємо, керуючись принципами рівного доступу молоді до освіти, надання якісної професійної освіти, збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій національної освіти. Нашим основним орієнтиром є освітньо-виховна діяльність, спрямована на особистість. Ми віримо, що кожен студент має здібності й творче обдарування, наділений талантом. Для нас важливо виявити обдарованих студентів, піклуватися про них, щоб усі наші студенти  в майбутньому могли знайти своє місце в житті, досягнути визначеної мети, зрозуміли важливість подальшого навчання. Для цього в коледжі створено належні матеріально-технічні умови європейського рівня та досягнуто відповідний якісний рівень кадрового забезпечення.

Пріоритетним в закладі є формування комунікативної компетентності студентів, а саме володіння декількома мовами: українською, угорською, англійською. Всебічний розвиток молоді розпочинаємо на першому курсі, залучаючи першокурсників до студентської спільноти, діяльності органів студентського самоврядування, до активної участі в культурному житті коледжу й інституту.

Шлях, який проходять студенти коледжу вірний, це підтверджують наші випускники, які   продовжують навчання  в закладах вищої освіти, вони часто відвідують коледж після закінчення, підтримують тісні зв’язки з із студентами й викладачами, рекламують заклад у Дні відкритих дверей і  під час вступної кампанії.

Ми шукаємо молодих людей, які здобули базову середню освіту, прагнуть набути спеціальних знань, оволодіти професію й готові до саморозвитку й  самовдосконалення.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial