Про ІV студентську науково-економічну конференцію спеціальності «Облік і оподаткування»

28-29 квітня 2022 року  у Фаховому коледжі ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ відбувся захист курсових робіт студентів ІІІ курсу спеціальності «Облік і оподаткування». Цей захід було проведено дистанційно за допомогою комунікаційного програмного забезпечення Google Meet у формі студентської науково-економічної конференції на тему: «Економічні дослідження студентської молоді в теорії та практиці сучасного бізнесу».

 З вітальним словом до учасників заходу звернулася директорка Фахового коледжу к.пед.н. Шовш К. C.,  яка  зазначила, що такий вид діяльності як написання курсової роботи сприяє залученню студентської молоді до наукового пошуку з метою реалізації інтелектуального потенціалу, розвитку творчої ініціативи, розширення наукового світогляду та  формування у здобувачів освіти навичок самостійного дослідження.

Заступник директора Джанда Г.Б. наголосила, що на обговорення конференції винесені дослідження студентів із низки  проблем в організації бухгалтерського обліку в Україні та методів обліку економічної діяльності підприємств; побажала всім учасникам конференції плідної роботи, студентам  – успішного захисту.

Голова циклової комісії «Облік і оподаткування» Перчі О. Ф. ознайомила всіх присутніх із регламентом роботи й представила членів комісії.

Загалом із цікавими та змістовними доповідями виступили 24 студенти, які  презентували свої дослідження у сфері обліку та оподаткування.

У ході захисту майбутні фахівці продемонстрували належний рівень володіння фаховими компетенціями, уміння користуватися обліковим інструментарієм, робити ґрунтовний кількісний і якісний аналіз проведеної пошукової роботи. виконувати практичні завдання, узагальнювати і робити висновки. Це підсилює переконання в тому, що здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» будуть поглиблювати знання, отримані за три роки навчання у Фаховому коледжі, й уміло застосовувати набуті навички з обліку й оподаткування для розв’язання конкретних завдань професійної діяльності.

Вітаємо студентів із успішним захистом!

Бажаємо майбутнім обліковцям здоров’я, успіхів і натхнення в кар’єрному розвитку!

 

fb-share-icon
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial