Захист курсових робіт з прикладної математики

 27 травня 2022 року відбувся захист курсових робіт студентів ІІІ-го курсу спеціальності «Прикладна математика». Це важлива подія у підготвці майбутніх фахівців, оскільки здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» публічно звітують про проведену науково-пошукову роботу, над якою вони працювали протягом двох семестрів.

Захист курсових робіт відбувався в онлайн режимі на платформі Meet у публічному форматі: були присутні всі студенти групи, члени комісії, у складі якої директор Фахового коледжу, наукові керівники та викладачі циклової комісії.

Директор коледжу Катерина  Шовш привітала студентів і побажала успішного захисту.

Курсові роботи та презентації студенти завантажили до попередньо створеної Google drive drive-теки. Майбутні техніки-програмісти презентували комплексні роботи, деякі з них  демонструють практичні методи прикладної математики та способи її алгоритмізації, а інші  є програмний застосунком, що реалізує певне практичне завдання із застосуванням комп’ютера в спеціальному програмному середовищі.

Оцінюючи курсові роботи, члени комісії враховували не лише своєчасність виконання і якість роботи, її оформлення, але й володіння матеріалом і переконливість аргументів студента під час захисту та можливості практичного впровадження результатів роботи.

Серед захищених курсових робіт комісією було виділено роботи студентів:  Александри Гопак на тему «Програмна реалізація пошуку найкоротших шляхів у графах» (науковий керівник Чаба Кудлотяк), Камілли Кантор на тему: «Створення інформаційного терміналу навчального закладу» та Мартіна Баркасі «Розробка програмного забезпечення автоматизації та резервного копіювання на базі GNU/Linux»  (науковий керівник Ленард Шимон),  Ласло Шомі  на тему «Розробка цифрового забезпечення системи контролю перепустки» (науковий керівник Йожеф Сочка).

Голова циклової комісії Сіладі Лайош актентував увагу, що в процесі виконання курсових проєктів студенти набувають важливого практичного досвіду, оскільки вони мають можливість глибше ознайомитися з певним конкретним напрямком свого фаху, але вони також повинні навчитися виправляти допущені помилки й наполегливо працювати для досягнення поставленої мети; презентувати результат своєї роботи так, щоб нею зацікавилася аудиторія і роботодавці.

Підсумовуючи захист курсових робіт, заступник директора Галина Джанда зазначила актуальність тематики та змістовність робіт в цілому та можливість практичного застосування більшості індивідуальних завдань, виконаних студентами. Зауважила, що самостійна пошукова робота та компетенції, набуті в процесі підготовки курсових робіт, є важливими складовими професійної підготовки техніків-програмістів, здатних до постійного саморозвитку та спроможних безперервно освоювати нові інформаційні технології.

Варто зазначити, що викладачі циклової комісії щороку оголошують такі теми курсових робіт, які мають практичне спрямування і можуть бути використані при цифровізації освітнього процесу Фахового коледжу.

Вітаємо студентів із успішим захистом!

Бажаємо нових пошуків і досягнень у майбутньому!

fb-share-icon
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial