Захист виробничо-технологічної практики

17-го червня 2022-го року у формі практичної конференції відбувся захист виробничо-технологічної практики здобувачів освітньо-професійного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності «Прикладна математика».

Виробничо-технологічна практика майбутніх техніків-програмістів проходила на базі  Центрe інформатики імені Тіводара Пушкаша. Практиканти ознайомилися із структурою і системою роботи інформаційного відділу, технологічними характеристиками обладнання, комп’ютерної  мережі.

Публічні виступи студентів-практикантів відповідали вимогам до звітування, обов’язковою складовою частиною якого було структуризоване інформування про апаратне забезпечення інформаційного підрозділу, аналіз стану системного програмного забезпечення, опис конкретних технологічних процесів. Студенти розповідали про  форми і способи захисту інформації, дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці в інформаційному центрі, розподіл обов’язків і відповідальність працівників відповідно до посадових інструкцій спеціалістів, які працюють з комп`ютерною технікою та використовують інформаційні технології.

Практиканти презентували також проведену аналітичну роботу з вивчення технічних параметрів локальної та глобальної мереж інформаційного відділу, оцінки доцільності та ефективності наявного технічного забезпечення, вносили свої пропозиції щодо перспективних напрямків комп’ютеризації бази практики.

Важливою частиною виробничо-технологічної практики були індивідуальні та групові проєкти, які студенти виконували під керівництвом викладачів циклової комісії. До прикладу, студенти розробили комплексний веб-застосунок «Електронний журнал», складений з урахуванням специфіки освітньо-виховного процесу Фахового коледжу. Цікавими були  проєкти «Файлова система циклової комісії», «Математика – ЗНО», «Студентський віртуальний альбом».

Під час практики студенти отримали цінний досвід роботи зі створення застосунків і програмних продуктів в умовах дистанційного режиму.

Варто відзначити також набуті на практиці навички роботи в команді,  удосконалення вмінь із пошуку в онлайн просторі необхідної інформації, теоретичних і технологічних ресурсів, необхідних для виконання конкретного практичного завдання, яке постає перед техніком-програмістом у виробничих умовах.

 Вітаючи випускників із успішним захистом виробничо-технологічної практики, члени комісії відзначили, що набуті й удосконалені практичні  навички є фундаментальними для успішної професійній діяльності майбутніх фахівців з програмування.

fb-share-icon
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial