Комплексні кваліфікаційні іспити випускників спеціальності «Прикладна математика» у Фаховому коледжі Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

Комплексні фахові іспити здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є завершальним етапом навчання у коледжі. У 2022 році 22 червня 16 студентів-випускників спеціальності «Прикладна математика»  Фахового коледжу ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ продемонстрували свої знання з базових навчальних дисциплін вищої математики, а 28 червня – з інофрматики та програмування.

Екзаменаційну комісію зі встановлення відповідності рівня освітньої підготовки студентів очолювала Ганна Сливка-Тилищак, доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри теорії ймовірностей і математичного аналізу Ужгородського національного університету. До складу комісій входили: кандидат педагогічних наук, Катерина Шовш, директор Фахового коледжу, викладачі Чобо Кудлотяк, Олександра Молнар, Йожеф Сочка, Ленард Шимон. Представником роботодавців, стейкхолдерів, у складі комісії був Юрій Ракчеєв, старший співробітник ТОВ «ОПТИМУМ», підприємства телекомунікаційних послуг в м. Берегове. Відповіді студентів підтвердили, що вони будуть компетентними конкурентоспроможними фахівцями, які здатні розв’язувати практичні задачі у професійній діяльності з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук. Отримані ним компетенції забезпечать спроможність застосовувати або брати участь в розробці, дослідженні математичних та комп’ютерних моделей, алгоритмів, створювати й експлуатувати відповідне програмне забезпечення.

Екзаменаційна комісія відзначила високий рівень підготовки таких студентів: Петер Сіладі, Криштовф-Левенте Балажі, Єва Кіраль, Габор Шітев.

У вітальному слові голова екзаменаційної комісії пані професор Ганна Сливка-Тилищак закликала усіх випускників продовжувати навчання на за обраною або спорідненмими спеціальностями на бакалаврському рівні вищої освіти. Вона наголосила, що складовими високого професіоналізму майбутнього техніка-програміста є набуття компетенцій в галузі математики та інформатики, які спрямовані на вирішення професійних задач, є базовими для використання, дослідження і модифікація прикладних математичних методів, програмного забезпечення в різноманітних галузях освіти, техніки, економіки та виробництва, інших предметних областях.

Директор коледжу Катерина Шовш привітала студентів з успішним  складанням іспитів. Попри всі негаразди, непростого навчання в онлайн режимі, цикловій комісії вдалося налагодити якісний освітній процес, зберегти контингент студентів і реалізувати основну мету чотирирічного навчання – побудувати міцний фундамент для продовження навчання й професійного становлення випускників.

Нa завершення побажав випускникам професійного зростання та здійснення мрій.

fb-share-icon
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial