Успішна підсумкова атестація майбутніх обліковців

До підсумкової атестації здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» було  допущено 24 студенти ІІІ курсу Фахового коледжу ЗУІ імені Ф. Ракоці ІІ, які в повному обсязі виконали навчальний план відповідно до освітньо-професійної програми.

Атестація відбулася 29-30 червня 2022 року у формі комплексного фахового іспиту відповідно до затвердженого графіка в режимі онлайн із використанням засобів веб-платформи Google Classroom.

Випускники продемонстрували 100% загальну успішність і достатній рівень володіння теоретичними знаннями з навчальних дисциплін: фінансовий облік, податкова система, звітність підприємства та економічний аналіз.

Обліковці підтвердили готовність до здійснення професійної діяльності, сформованість умінь і наявність практичних навичок у застосовуванні нормативно-правових документів для ведення бухгалтерського обліку, оцінюванні господарської діяльності підприємства, здійсненні економічного аналізу й пошуку шляхів оптимізації оподаткування, складанні й систематизації первинних облікових документів.

Екзаменаційна комісія відзначила високий рівень загальних і фахових

компетентностей випускників освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування».

Успішно склавши комплексний фаховий іспит, всі 24 випускники спеціальності  «Облік і оподаткування» отримали путівку в професійне майбутнє та можливість для продовження навчання за обраною спеціальністю на вищому рівні освіти.

Вітаємо вас, дорогі випускники, із завершенням навчання у коледжі! Життя підготувало вам ще багато різних випробувань, ми бажаємо скласти їх на «відмінно»!  Не зупиняйтеся на досягнутому, навчайтеся протягом усього життя!  Інвестуйте у свій розвиток – це найкраща інвестиція!

Будьте впевнені, що ви — найкращі!

fb-share-icon
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial